Egykoron Mécs László fenti gondolatával fogalmazta meg küldetését Dr. Bonifert Domonkos, matematikus, főiskolai tanár, példakép, iskolanévadó. A Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola közössége szeptemberben róla emlékezett meg.

A Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola 2010 szeptemberétől viseli a kiváló matematikatanár nevét.

A névfelvétellel az emelt szintű matematikaoktatásról ismert iskola tiszteletét kívánta kifejezni egy olyan tanáregyéniség előtt, akit a kollégái és a tanítványai nem csak a nagy tudása, szakmai felkészültsége, széleskörű műveltsége, igényessége, hanem a közvetlensége, derűje és embersége miatt is szerettek.  Az iskola akkor és most is a zseniális tanár nagysága előtt tisztelgett, és a névadó hitvallásával azonosulva igyekezett felhívni a figyelmet a falai között folyó elkötelezett tehetséggondozó munkára.

A hagyományokhoz híven szeptember 12-én, Dr. Bonifert Domonkos születésnapján, az iskola tanárai és tanulói egy megható ünnepség keretében emlékeztek meg az örök példaképről. A rendezvényt a család képviseletében a névadó fia, Bonifert Gábor is megtisztelte jelenlétével.

A műsorban felidézték a Tanár úr életének és pályájának fontos pillanatait. A tanulók egy-egy megfontolásra érdemes, a szívhez és a lélekhez is szóló szép vers vagy prózai alkotás segítségével idézték fel szellemiségét, egyéniségét. Az ünnepi műsort tánc és az alsós énekkar előadásában egy-egy népdal színesítette.

A nevelőtestület külön is büszke arra, hogy tagjai sorából Dr. Bonifert Domonkos többeket tanított. Mindannyian igazi példaképként gondolnak arra a tanárra, aki mestere volt a szakmájának, aki a tanítást egész életében hivatásnak tekintette, aki jó példával, hittel, szeretettel állt tanítványai elé, és valamikor a régmúltban küldetését Mécs László szavaival fogalmazta meg: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”

A megemlékezés zárásaként koszorút helyeztek el a névadó arcképénél, melyet korábban Lukovits Milán, a szentendrei Ferences Gimnázium akkori igazgatója az alábbi szavakkal szentelt fel: „Szerető Istenünk! Fogadd a Te országodba gyermekedet, Bonifert Domonkost! Áldd meg az ő emlékét! Add, hogy mindazok, akik példáját követni igyekszenek, megerősödjenek igaz emberségben, és a szívüket töltsd el szeretettel és reménnyel! Amen.”