1. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név Szegedi Tankerületi Központ
2. Székhely 6726 Szeged Bal fasor 17 - 21.
3. Postacím
4. Telefonszám (62) 795-242
5. Faxszám -
6. Központi elektronikus levélcím pQeCQuIQNx5ZZh2jc3plZ2VkQGtrLmdvdi5odQ==
7. A honlap URL-je https://kk.gov.hu/szeged
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége ld. székhely
9. Ügyfélszolgálati vezető Farkas Zsolt
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: -

1.1.2. Szervezeti struktúra

 • Szervezeti ábra: A Szegedi Tankerületi Központ SzMSz-nek 1. sz. melléklete tartalmazza.
 • Szervezeti egység feladatai: A Szegedi Tankerületi Központ SzMSz-nek VI. fejezete tartalmazza.

1.1.3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (Előző állapot)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 • nem releváns

1.4. A szerv által alapított közalapítványok

 • nem releváns

1.5. Alapított lapok

 • nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (Előző állapot)

1.7. Költségvetési szervek

 • nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Törzskönyvi adatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835420
Elnevezés: SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835420-2-06
KSH statisztikai számjel: 15835420-8412-312-06
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361440
Vezető: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

2.1.1. Alapító okirat

2.1.2. Az alaptevékenységet, feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok (Előző állapot)

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Előző állapot)

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendje

2.3. Közszolgáltatások (Előző állapot)

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

 • A Szegedi Tankerületi Központ nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal

2.6. Döntéshozatal, ülések

 • nem releváns

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 • nem releváns

2.8. Pályázatok

 • Nincs megjeleníthető pályázat.

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. Közérdekű adatok igénylésének rendje, az igénylés benyújtására szolgáló elérhetőségek

2.10.2. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai Előző állapot

2.10.3. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó feltételek és szerződések

 • nem releváns

2.11. Közzétételi listák

 • A Szegedi Tankerületi Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 • Nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

3.1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.3. Működéssel kapcsolatos statisztikai adatok 

Létszámadatok

 • Tankerületi Központ dolgozói létszám (2023): 51 fő
 • Tanulói létszám (2023. október 01.): 18 738 fő
 • Tankerületi központ dolgozói létszáma (2022) : 57 fő
 • Tanulói létszám (2022.09.01.): 18 862 fő
 • Tankerületi Központ dolgozói létszáma (2021): 59 fő
 • Tanulói létszám (2021. október 01.): 19 257 fő

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.3.2. Támogatások

 • A Tankerületi Központ által nem került sor az Áht. szerinti, ellenérték nélküli támogatás kifizetésére

3.3.3. Ötmillió forintot elérő értékű szerződések

3.3.4 Koncessziók

 • nem releváns

3.3.5. Egyéb, ötmillió forintot elérő kifizetések nem alapfeladatok ellátására 

 • nem releváns

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzési információk

4. További közérdekű adatok 

Iskolatej 2020-2021

Iskolatej 2021-2022

Iskolagyümölcs 2020-2023

Létszámadatok

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Farkas Zsolt
6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Telefon: +36 62 795 212
Mobil: +36 70 396 2376
e-mail: xBZxirQQiqfNVmkZt3DjZc3plZ2VkLmFkYXR2ZWRlbGVtQGtrLmdvdi5odQ==