Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név Szegedi Tankerületi Központ
2. Székhely 6726 Szeged Bal fasor 17 - 21.
3. Postacím
4. Telefonszám (62) 795-242
5. Faxszám -
6. Központi elektronikus levélcím reWKGsSYtAQMWbC2ONc3plZ2VkQGtrLmdvdi5odQ==
7. A honlap URL-je https://kk.gov.hu/szeged
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége ld. székhely
9. Ügyfélszolgálati vezető Farkas Zsolt
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: -

1.1.2. Szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (Előző állapot)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Alapított lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (Előző állapot)

1.7. Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Törzskönyvi adatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835420
Elnevezés: SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835420-2-06
KSH statisztikai számjel: 15835420-8412-312-06
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361440
Vezető: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

2.1.1. Alapító okirat

2.1.2. Az alaptevékenységet, feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok (Előző állapot)

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Előző állapot)

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendje

2.3. Közszolgáltatások (Előző állapot)

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. Közérdekű adatok igénylésének rendje, az igénylés benyújtására szolgáló elérhetőségek

2.10.2. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai Előző állapot

2.10.3. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó feltételek és szerződések

2.11. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.3. Működéssel kapcsolatos statisztikai adatok 

Létszámadatok

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.3.2. Támogatások

3.3.3. Ötmillió forintot elérő értékű szerződések

3.3.4 Koncessziók

3.3.5. Egyéb, ötmillió forintot elérő kifizetések nem alapfeladatok ellátására 

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzési információk

4. További közérdekű adatok 

Iskolatej 2020-2021

Iskolatej 2021-2022

Iskolagyümölcs 2020-2023

Létszámadatok

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Farkas Zsolt
6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Telefon: +36 62 795 212
Mobil: +36 70 396 2376
e-mail: FMLFju5lNNyxc3plZ2VkLmFkYXR2ZWRlbGVtQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció