A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, támogatási kérelmet nyújtott be „Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása” EFOP- 4.1.12-22 kódszámú felhívásra, amelyet 2023. március 17. napján a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásra érdemesnek ítélt.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

EFOP-4.1.12-22-2023-00025

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, támogatási kérelmet nyújtott be „Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása” EFOP- 4.1.12-22 kódszámú felhívásra, amelyet 2023. március 17. napján a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásra érdemesnek ítélt.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: „Villamos korszerűsítés a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ három intézményében”
Projekt azonosító száma: EFOP- 4.1.12-22-2023-00025
A támogatás összege: 149 999 993,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósítás ideje: 2023.01.09. -2023.08.31.

A projekt célja:

Magyarország Kormányának felhívása az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos hálózatának megújítását, üzembiztonságossá tételét célozza, amely eredményeként a közszolgálatként biztosított köznevelés intézményeiben a digitális eszközök fokozott használatával összefüggésben egyre fokozódó rendszerterhelés kiszolgálása műszaki szempontból biztonságos módon történik.

A három érintett intézmény:

  • Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
    6600 Szentes, Deák Ferenc utca 52-54.
  • Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola
    6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.
  • Makói József Attila Gimnázium
    6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ illetékességébe tartozó mindhárom megvalósítási helyszín a járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerinti kedvezményezett járásban található. A fejlesztés az érintett épületek üzembiztonságossá tételét célozza, az alacsonyabb terhelésre tervezett elektromos rendszer fejlesztésével. Cél, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő új vezetékrendszer kiépítése, villamos csatlakozó aljzatok és LED-es lámpatestek felszerelése, az előírások szerinti helyiségekbe biztonsági világítás kiépítése, vészhelyzeti irányfények, elhelyezése. A tervekben szerepel szabványos érintésvédelmi rendszer kiépítése, áramvédő kapcsolók (FI-relé) alkalmazásával.

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI: A fejlesztés során, ezen épület földszintjén és emeleti szintjén oktatási szaktanterem (asztalos műhely, festő műhely, varroda), számítógépes oktató terem és azt kiszolgáló feladatokat ellátó terület elektromos hálózatának felújítására kerül sor. Ennek során új fővezeték hálózat készül, réz érrel és ötvezetékes rendszerrel, valamint új dugalj áramörök kerülnek kialakításra, a világítási rendszer is megújul. A tervezett fejlesztéssel érintett épületrészek területe: 2084 m2

Az 1876-ban alapított Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola a város két peremkerületében és a környező tanyavilágban élők gyermekeinek oktatását látja el. A felújítással érintett épületrészekben a meglévő hálózat elbontásra kerül és új erősáramú villamos hálózat készül. A tantermekben LED-es lámpatestek kerülnek felszerelésre, táblavilágítókkal. A tornaterem erősáramú villamos berendezése megújul, biztonsági világítás kerül kiépítésre. A fejlesztés 8 tantermet, az ebédlőt, tanári szobát és a kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti, az épületrészek területe: 936 m2.

A Makói József Attila Gimnázium eklektikus épülete a város egyik meghatározó építménye, a térség legnagyobb hagyománnyal bíró középfokú oktatási intézménye. A felújítandó épületrészekben a régi villamoshálózat elbontásra kerül, új vezetékrendszer műanyag csatornázással készül, réz érrel szigetelt vezetékek felhasználásával. Az aula világításhoz kapcsolódó lámpatesteket lecserélik. A fejlesztés 14 tantermet érint, tanári szobával és a kapcsolódó kiszolgáló helységekkel együtt. Az érintett épületrészek területe: 3240 m2

A Tankerületi Központ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.

További információ kérhető:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
tel: +36 (62)-795-201
e-mail: nkXAKpexQ6hZZRZmaG9kbWV6b3Zhc2FyaGVseUBray5nb3YuaHU=