Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében nyert
támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29 millió forint, a
támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések során a sportudvar felújítására és korszerűsítésére valamint a
nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek elérését szolgáló folyosók,
közlekedők felújítására került sor. Melyek eredményeképpen az iskola udvarán egy 20x40-es műfüves labdarúgó
pálya került kialakításra, az intézmény folyosói pedig új burkolatot kaptak. A projekt során lehetőség nyílt
eszközök beszerzésére is, amely által megtörtént az iskola elavult bútorainak cseréjére, valamint a
természettudományos tárgyak oktatását segítő továbbá, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése is.
A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a
családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos
annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított
legyen.
Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00324
Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2019.01.31
A projektről bővebb információt a http://matyassuli.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.
További Információ kérhető:
Kudelka Lívia - pályázati referens
Telefonszám: 06-57-795-215
Email: QpVkgOMZz4zJMZbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=