EFOP-4.1.3-17-2017-00324

Publikálva: 2019. március 19.

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Jászberény Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29 000 000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt kedvezményezettje a Jászberényi Tankerületi Központ.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések során a sportudvar felújítására és korszerűsítésére valamint a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítására került sor. Melyek eredményeképpen az iskola udvarán egy 20x40-es műfüves labdarúgó pálya került kialakításra, az intézmény folyosói pedig új burkolatot kaptak. A projekt során lehetőség nyílt eszközök beszerzésére is, amely által megtörtént az iskola elavult bútorainak cseréjére, valamint a természettudományos tárgyak oktatását segítő továbbá, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése is. A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00324 Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2019.01.31 A projektről bővebb információt a http://matyassuli.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.

További Információk: http://matyassuli.jbtk.hu/

 

 

A kedvezményezett neve:

Jászberényi Tankerületi Központ

A projekt címe:

„Iskolafejlesztés 2017”

A szerződött támogatási összeg:

29.000.000 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a természettudományos tárgyak oktatását fejlesztő eszközök beszerzése, a nyelvoktatáshoz szükséges eszközfejlesztés, illetve a sportudvar felújítása, korszerűsítése.

A projekt tervezett befejezésének dátuma:

2019.01.31.

A projekt azonosító száma:

EFOP-4.1.3-17-2017-00324

Menü

Navigáció