A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE
A SZEGEDI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN
2022. május 18.

A Szegedi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belüli „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” (EFOP-3.1.6-16 kódszám) elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott projektje lezárult.

Az SNI és BTMN gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatására 344,91 millió Ft pályázati forrást nyertünk el, melynek felhasználásával lehetőségünk nyílt a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára biztosított szolgáltatások színvonalának növelésére. A projektet a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény valósította meg.

„A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Szegedi Tankerület intézményeiben” EFOP-3.1.6-16-2017-00020 című pályázatunk támogatásával pedagógus-továbbképzések, szülősegítő programok, szemléletformáló előadások lebonyolítását, valamint fejlesztő és informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Hisszük, hogy fontos lépéseket tettünk az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, valamint a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése érdekében.

A belső továbbképzések, szakmai műhelyek, egész napos szakmai rendezvények alkalmával kerültek átadásra a kidolgozott új módszertani segédanyagok, eljárásrendek, a kifejlesztett jó gyakorlatok, melyek megtalálhatóak a megvalósító intézmények honlapjain is.

A pályázatnak köszönhetően partnereink bepillantást nyerhettek az említett intézmények fejlesztő-terápiás munkájába, hiszen a projektben az ellátott tanulók mellett a velük kapcsolatban álló minden szakember, a többségi intézmények nevelőtestületeinek tagjai és a szülők is érintettek voltak. A pedagógiai szakszolgálat és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatellátásának sajátossága révén a pályázat eredményei elérhetővé válhattak a megye minden járásában élő ellátásra jogosult számára is.

Az elnyert 344,91 millió forintból IKT eszközöket és speciális fejlesztő eszközöket szereztünk be. A megvalósító intézmények 194 pedagógusa 46 különböző képzésen vett részt, sikeresek voltak gyerekprogramjaink, a családi napok, az SNI rajzverseny, vagy az MMM fesztivál. Kiadványok is készültek a projektben, ilyen volt a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó tájékoztató anyagok kidolgozása (10 kiadvány), vagy a tanulási zavarokhoz, viselkedészavarokhoz, autizmushoz, gyógytestneveléshez kapcsolódó problémákról szóló 9 kiadványunk. Kollégáink workshopokat tartottak szülőknek, a szülői kompetenciák erősítése érdekében (9 féle műhely), valamint szakmaközi műhelyeket pedagógusoknak, szülők részvételével (4 féle műhely). Emellett differenciált feladatbank készült, jó gyakorlatok megosztása valósult meg, megszületett három videofilm, és megtörtént a honlapok fejlesztése is.

A projekt során a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztésével megvalósult a sajátos nevelési igényű, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek kialakítása és hozzáférhetővé tételének támogatása, a gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének erősítése, a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A beruházásról a https://kk.gov.hu/a-kozneveles-eselyteremto-szerepenek-erositese-a-szegedi-tankerulet-intezmenyeiben oldalon olvasható bővebben.