A KLIK által kifizetett 45 ezer forintos óradíj kapcsán megjelent cikkek nem fedik a valóságot, több ponton is valótlan állításokat, csúsztatásokat tartalmaznak.

Az érintett köznevelési  intézményben az állami fenntartásba vétel óta egyszer sem került sor túlóra vagy pluszmunka elrendelésére, így annak kifizetése sem maradhatott el, ahogy a fénymásolást sem  korlátozta soha a tankerület.

A TÁMOP 3.1.3.C-14 2015-0132 projekt keretében speciális képzést tartott 2015-ben, Uzsalyné dr. Pécsi Rita, a cikkekben szereplő iskolában. Az oktató korábban kizárólagossági nyilatkozatot tett, hogy az általa bemutatott módszert Magyarországon csak ő oktathatja. Az általa tartott továbbképzés része volt egy 5 órás egészséges életmódra nevelési, valamint egy 30 órás tanulási, magatartási és konfliktuskezelési problémák feltárását, illetve az iskolai agresszió kezelését elősegítő módszertani modul. A tréninget tartó szakember óradíja a projektkiírásnak megfelelt. A pályázat elszámolása a záradékolt számla és a helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgált dokumentumok alapján megtörtént 2016 februárjában.

 Szegedi Tankerületi Központ