A Szegedi Tankerületi Központ 2017. június 9-én tartotta pedagógusnapi ünnepségét Mórahalmon. A rendezvénynek a város közművelődési központja, az Aranyszöm Rendezvényház adott otthont, ahol a megjelent vendégeket Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere köszöntötte.
A színvonalas műsorról a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola és a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola gondoskodott.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója - a pedagógushivatást méltató ünnepi gondolatait követően - külön köszöntötte az idei évben nyugdíjba vonuló intézményvezetőket: Bikárdi Melindát, aki 2016-ig ált a Szegedi Gregor József Általános Iskola élén, valamint Gulyásné Szabó Klárát, aki a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola jelenleg is aktív vezetője.

Ezt követően igazgató asszony - megköszönve a pedagógusok egész évi áldozatos munkáját - elismerő okleveleket nyújtott át a közoktatás különböző területein kimagasló munkát végző intézmények képviselőinek.

A sajátos nevelési igényű tanulók elkötelezett neveléséért, oktatásáért, tehetségük kibontakoztatásáért végzett munkája elismeréseként „PRO TALENTUM” díjban részesült a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

A középiskolás tanulók tehetséggondozásáért, a magas színvonalú két tanítási nyelvű oktatásért, valamint tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeiért „PRO TALENTUM” díjat vehetett át a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium is. Az általános iskolai tanulók tehetséggondozásáért, valamint tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeiért ugyancsak „PRO TALENTUM” díjat kapott a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A folyamatosan kimagasló eredményeiért „PRO PRIMISSIMA TALENTUM” díjban részesült a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium.

A Szegedi Tankerületi Központ a tanulók művészeti tehetségének kibontakoztatásáért végzett kimagasló munkájáért „PRO ART” díjban részesítette a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskolát, továbbá a növendékek zeneművészeti tehetségének kibontakoztatásáért és a zenei versenyeken nyújtott folyamatosan kimagasló eredményeiért „PRO PRIMISSIMA ARTE” díjat vehetett át a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola.

Az eredményes pályázati tevékenységéért és a jövő generáció innovatív képességének kialakításáért folytatott áldozatos munkája elismeréseként két intézmény, a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, valamint a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola részesült „INNOVÁCIÓS” díjban.

A fenntartó a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjáért végzett eredményes tevékenységéért, valamint a támogató környezet kialakításáért „INTEGRÁCIÓS” díjat adományozott a Szegedi Fekete István Általános Iskolának, és példamutató, összetartó közösségéért, a nevelőtestület szellemiségéért „JÓ KÖZÖSSÉG” díjban részesítette a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát.

A környezetvédelem terén végzett eredményes munkájáért, az általános iskolai tanulók egészség-, és környezettudatos magatartásának fejlesztéséért „KÖRNYEZETÉRT” díjat kapott az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola.

„TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY” címet idén két intézmény vehetett át: a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Tisza-parti Általános Iskola, továbbá  „TEHETSÉGGONDOZÓ KOLLÉGIUM” lett  a Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye.

A Szegedi Tankerületi Központ - hagyományteremtő szándékkal - másodízben adományozott elismerő címeket és díjakat kiváló pedagógiai munkát végző intézményinek tisztelete és megbecsülése jeléül.