Az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központja 2017. október 24-27 között Őszi Pedagógiai Napok címmel rendezvénysorozatot szervezett a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása érdekében a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó Gyógypedagógusi Hálózata - mint bázisintézmény – közreműködésével.

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának keretében az intézmény 2017. október 24-én tíz helyszínen tartott  szemléletformáló és pedagógiai célú programokat. Az Utazó Hálózat inklúziós szerepét filmvetítéssel egybekötött ismertető előadással, a sajátos nevelési igényű tanulók értékelési gyakorlatának bemutatásával tárták fel az előadók a délelőtt folyamán. Ezt követően az érdeklődők az intézmény által alkalmazott állatasszisztált terápia megvalósításának lehetőségét tekinthették meg és megismerkedhettek a Judo sportág mindennapos testnevelésbe illesztésének módjával is. 

A délutáni időszakban a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását jellemző széleskörű fejlesztési célok megvalósítását figyelhették meg az érdeklődők.

 A diszlexia,- diszgráfia-, diszkalkulia-reedukáció, a különböző kognitív képességek fejlesztése vagy a konduktív pedagógiai célok megvalósítása, vesztibuláris és orientációs képességek kialakítása csak néhány a fejlesztési célok gazdag tárházából, amelybe ezen a délutánon bepillanthattak az érdeklődők az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat szakemberei jóvoltából. A fejlesztési célok sokféleségének megfelelően az alkalmazott saját készítésű vagy IKT eszközök fejlesztő célú alkalmazására is érdekfeszítő példákat láthattak az órákra ellátogató pedagógusok.

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teljes tantestülete részt vett a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI által szervezett előadássorozatokon, bemutató órákon. A változatos programokon való részvételi lehetőséggel a bázisintézmény kiválóan felkészült, szakmailag elkötelezett vezetői, gyógypedagógusai jelentős segítséget nyújtottak a többségi tanároknak a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez, oktatásához. A két intézmény együttműködésének köszönhetően a Gedói Általános Iskola és AMI nevelőtestülete és az utazó gyógypedagógusok team munkában dolgoznak a hatékonyabb együttnevelés, a habilitációs és rehabilitációs szemlélet megvalósításáért.

Az intézmények közötti kooperációban szerepel többek között az SNI tanulók hozzátartozóinak tájékoztatása a fejlesztési lehetőségekről, a szakvélemény, diagnózis értelmezésének segítése, a szülőkkel folytatott rendszeres konzultáció a tanulók fejlődésével kapcsolatban. Ennek az egyedülálló, egész tanévet átölelő kezdeményezésnek köszönhetően közös cél az inkluziónak megfelelő, új pedagógiai szemlélet kialakítása, amely elképzelhetetlen a szülők, gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok szoros együttműködése nélkül. Mindezen célok megvalósulását támogatja a közösségépítésre fókuszáló, resztoratív technikák alkalmazása is az iskolában.

A Pedagógiai Napok keretén belül október 25-én Székelyföldről érkező megyei oktatásirányítói delegáció látogatott el az iskola falai közé Hadházi Ilona, a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének vezetésével. Halászné Mándoki Anikó, az intézmény vezetője előadásában tájékoztatta az oktatásügyi szakembereket a magyarországi integrációs gyakorlat kialakulásáról, az utazó hálózat kiépítésének lépéseiről. A delegáció számára fontos volt a nemzetközi szakmai kapcsolatok kitágítása, az inkluzív szemlélet átörökítése. 

A teljes programsorozat nagyon sok hasznos információval szolgált a résztvevők számára, akik köszönetüket fejezték ki a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőségének és tantestületének a hálózati tudásmegosztás biztosításáért, jó gyakorlatuk átadásáért.