A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI nyári kézműves művészeti tábort hirdetett meg tanulói számára. Központi téma a cirkusz volt.

A szorgalmi időszak zárása után a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI nyári kézműves művészeti tábort hirdetett meg a rajz szakkörös gyerekeknek. A tábori foglalkozások, melyekről Beke Mária művészetpedagógus számolt be, a cirkusz témakörére épültek.

A témaválasztás apropója a Szeged Város Önkormányzata által kiírt pályázaton elnyert alkotói támogatás volt.” – mondta a tanárnő, aki közel 20 éve készít egy, a cirkusz témakörét feldolgozó művészetpedagógiai könyvet. Az alkotói támogatás e könyv befejezését célozza.

„Három éve tanítom a vizuális kultúra tantárgyat a Bárczi Gusztáv EGYMI 1-8. évfolyamain, a tanulásban akadályozott és autista osztályokban. A pályázat elnyerésének feltétele volt a szegedi kapcsolódás, mely a tanintézményen keresztül valósul meg. Különös jelentőséggel bír, hogy az egyedülálló módszertani könyv kivitelezése az ebben az iskolában tanuló gyerekek bevonásával történik tárgy- és képalkotásokon, performanszokon keresztül. Ez az iskola életében is kiemelkedő, hiszen hírnevét, az idejáró gyerekek személyes sikerét is jelenti, hogy az itt megvalósított alkotói tevékenység nyomán, azokból mások inspirációt meríthetnek majd.

A nyári tábor fő attrakciója volt a vándorcirkusz téma feldolgozása és kivitelezése rajzban és játékos modellek elkészítésével.” – folytatta a tanárnő.

A diákalkotásokhoz üres dobozok, elhasznált CD-k és egyéb kiegészítők kellettek.

„Felelevenítettünk és modelleztünk régi mozgatható vásári játékszereket. Performanszokon az aszfaltra rajzolt kiegészítésekkel valódi cirkuszi jeleneteket és szereplőket utánoztunk.”

 „A tornateremben kifektetett cirkuszsátoron pedig jelmezekbe bújva különleges produkciókat imitáltunk fekve a földön, melyet egy létráról, a magasból rálátásban örökítettem meg, azt a látványérzetet keltve, hogy a bohóc az orrán biciklit egyensúlyozva ügyeskedik, vagy fejen állva, lábán, kezén, derekán karikákkal zsonglőrködik.”

„Jó játék volt! Mindenki élvezte, közben tanultunk, ügyesedtünk és a készülő könyv anyagához sokat hozzátettünk!" – zárta beszámolóját a Bárczi művészetpedagógusa, Beke Mária.