Bódás János gondolatainak fényében, a Szeged-Csanádi Egyházmegye főtemplomában, a Dómban rendezte meg pedagógusnapi ünnepségét a Szegedi Tankerületi Központ. A 2022. június 3-án megtartott nagyszabású esemény méltó módon mondott köszönetet mindazoknak, akik az egész tanév folyamán elkötelezett helytállással járultak hozzá a nevelő-oktató munka sikereihez.

A Szegedi Tankerületi Központ 2022. június 3-án tartotta pedagógusnapi ünnepségét, melynek - a pandémia miatti 2 éves kihagyást követően - ismét a Dóm adott otthont.

 

A rendezvényt magas rangú vendégek tisztelték meg jelenlétükkel: Mihálffy Béla, országgyűlési képviselő, Kormányos Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés tanácsnoka, Rókus Imre, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, dr. Palicz András r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, Bartók Csaba, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség szegedi elnöke, Dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskola Főigazgatóságának főigazgatója, Tarnay Attila, a Pedagógusok Szakszervezete Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének elnöke.

 

A Klebelsberg Kuno síremlékének megkoszorúzását követő ünnepség kezdetét ezúttal is orgonaszó jelezte, Dóbisz Áronnak, a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárának orgonajátéka ejtette ámulatba a megjelent vendégeket.

 

A hangszeres nyitányt a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum leánykarának ünnepi összeállítása követte. Zongorán kísért: Erős Andrea, vezényelt: Dr. Dohány Gabriella.


A műsoros blokk utolsó fellépője Klucsai Lili, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 9.C osztályos tanulója volt, aki Bódás János „Elveszíthetetlen öröm” című versét adta elő. Felkészítője: Fabulya Andrea.

 

Ezt követően Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. A tanév értékelése után a kitüntetésben részesülők méltatására, illetve oklevelek, díjak átadására került sor.

 

Elsőként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Okleveleit, majd a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, végül a Szegedi Tankerületi Központ elismerő okleveleit adta át igazgató asszony.

 

A Szegedi Tankerületi Központ fontosnak tartja, hogy ünnepi keretek között köszönje meg a közoktatás különböző területein kimagasló munkát végző intézményeinek munkáját.

 

 A nevelő-oktató munka során elért eredményes és magas színvonalú innovatív tevékenységéért „INNOVATÍV ISKOLA” címet kapott a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola. 

 

A tanulók művészeti tehetségének kibontakoztatásáért, színvonalas rendezvények szervezéséért „PRO ART” díjban részesült a Rókusi Általános Iskola.

 

A Szegedi Tankerületi Központ a nyelvoktatás terén végzett kiemelkedő nevelő-oktató tevékenységéért, a tanulók tehetségének kibontakoztatásáért, az idegen nyelvi tehetséggondozásukért „PRO LINGUA” díjat adományozott a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolájának.

 

A környezetvédelem terén végzett eredményes munkájáért, az általános iskolai tanulók egészség- és környezettudatos magatartásának fejlesztéséért „PRO NATURAE” díjat kapott az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola.

 

Az általános iskolai tanulók tehetséggondozásáért, tehetségük kibontakoztatásáért, a magas színvonalú nevelő-oktató munkáért „PRO TALENTUM” díjat vehetett át a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Tisza-parti Általános Iskola.

 

A fenntartó a sport terén végzett elkötelezett pedagógiai munkájáért, a gyermekek tehetségének kibontakoztatásáért, az egészségtudatos magatartás kiemelkedő fejlesztéséért „SPORTÉRT” díjat adományozott a Szegedi Arany János Általános Iskola és a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére.

 

A tanulók tehetségének kibontakoztatása, tehetséggondozása, színvonalas rendezvények szervezése, valamint elkötelezett közösségi szerepvállalása elismeréseként „TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY” lett a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium.

 

A 2021/2022. tanévben végzett elkötelezett pedagógiai munkájáért, a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való magas színvonalú foglalkozásért „PRO VITAE” díjban részesült a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat.

 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató asszony kiemelte, hogy a nyugdíjba vonuló kollégák között többen is vannak, akik intézményvezetői, helyettesi vagy tagintézményvezetői feladatokat láttak el az elmúlt években. Külön is megköszönte eddigi elhivatott vezetői tevékenységét Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannának (Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája), Kispéterné Kotogán Erzsébetnek (Szegedi Fekete István Általános Iskola), Rutainé Fodor Editnek (Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Tibai Józsefnek (Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola) és Tóthné Végh Zsuzsanna Jolánnak (Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola).

 

Az ünnepi műsort a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium leánykarának kánonja zárta. A program további részében a résztvevők megkoszorúzták Klebelsberg Kuno sírhelyét az altemplomban.

 

A Dóm hűvös és méltóságos falai között a jelenlévők még inkább átérezték Bódás János szavait:

 

„Csoda történik: minél többet adsz,
Te magad annál gazdagabb maradsz.”