Az EFOP-4.1.12-22-2023-00008 projekt során a Szegedi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő három köznevelési intézmény erősáramú elektromos hálózatának felújítása valósul meg a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése céljából.

A projekt megvalósítási helyszínei:

·           Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·           Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye

·           Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A köznevelési intézményekben használt IKT eszközök darabszámának növekedése és további fejlesztési célok lehetőségének biztosítása indokolja és megköveteli a hálózat korszerűsítését.  Az iskolák elektromos hálózat felújításának célja, hogy az egész ország területén azonos tanulási környezetet biztosítson minden tanuló számára. Fontos, hogy támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, így könnyen tudnak majd alkalmazkodni az európai és globális társadalmi és gazdasági térben.

A felújítással érintett intézmények elektromos hálózatának megújítása, üzembiztossá tétele nagyban hozzájárul a korszerű tanulási környezet kialakításához, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a tehetséggondozás feltételrendszerének magas szintű biztosításához, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javításához, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenéséhez.

A méltányos és egyenlő hozzáférés biztosítása továbbá nagymértékben hozzájárul a köznevelés területén jelentkező diszkrimináció minden megnyilvánulása elleni küzdelem támogatásához, ösztönzéséhez is. A projektben megvalósuló fejlesztések ennek a feltételeit teremtik meg.

A pályázat megvalósítása során új vezeték hálózatot építünk ki, beleértve a világítótestek cseréjét is LED-es kivitelűre és a projektarányos akadálymentesítést kialakítását. A fejlesztés mindegyik intézmény esetében az erősáramú hálózatot érinti.

A környezeti és a természeti erőforrásokat kímélő, gazdaságilag is hatékony iskolai infrastruktúra lehetőséget teremt a fenntartható, környezettudatos szemléletet támogató oktató-nevelő munkára is.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.12-22-2023-00008

Projekt címe: Elektromos hálózat felújítása a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben

Szerződött támogatás összege: 149 999 999 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.