2023.december 12-én tartotta alakuló ülését a Belső-Pesti Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa.

A tankerületi tanácsok létrehozását a tankerületi központokban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, mely a többek között a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti oktatási célok összehangolását segíti a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal.

Az ülésen határozat született a Tankerületi Tanács titkárának személyéről és a Belső-Pesti Tankerületi Központ Tankerületi Tanács Ügyrendjének elfogadásáról.

Belső-Pesti Tankerületi Központ Tankerületi Tanács tagjai: 

NÉV

DELEGÁLÓ SZERVEZET

Marosi Beatrix

Belső-Pesti Tankerületi Központ

Elnök (tankerületi igazgató h., szakmai vezető)

Dr. Frisnyák Andrea

Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)

állandó tag

Hamzáné Szita Ilona

Nemzeti Pedagógus Kar (NPK)

állandó tag

Nagyné Varga Melinda Mária

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BOSZ)

állandó tag

Hargitainé Őri Katalin

Klebelsberg Központ

állandó tag

Cserneczky Balázs

Diákönkormányzat (DÖK)

állandó tag