Digitális történetmesélés keretében dolgozták át a népmeséket, majd LEGO-ból éptették fel saját fantáziavilágukat a Tisza-parti Általános Iskola tanulói. A népmese napját ünnepelték.

Szeptember 29-én rendhagyó irodalomóra keretében emlékeztek meg a népmese napjáról a Tisza-parti általános Iskola 5. osztályos diákjai.

A „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” című, EFOP-3.2.3-17-2017-00073 azonosító számú projekt keretében megvalósuló digitális történetmesélés során - tabletek segítségével - egy előre megadott mesét kellett átdolgozniuk a gyerekeknek, majd az általuk megálmodott történetet LEGO-ból is megépítették.

A fantáziaköltemények lefotózása után egy speciális programnak köszönhetően képregények születnek az alkotásokból.

A speciális módszertan alkotói tevékenységre, nagyfokú kreativitásra ösztönözte a tanulókat, és kiváló lehetőséget kínált azok számára is, akik más módon kevésbé tudják megfelelő formába önteni gondolataikat.

A Tisza-parti Általános Iskola példája is igazolja, hogy a digitális környezet kialakítása, fejlesztése mellett a LEGO, mi több a LEGO robotok iskolai alkalmazása is egyre nagyobb teret hódít a közoktatásban. Az elmúlt tanévben a Szegedi Tankerületi Központ az általa fenntartott intézmények 42 feladatellátási helye számára közel 9 millió forint ráfordítással vásárolt LEGO oktatócsomagokat. A nagyszabású beszerzéssel WeDo 2.0 és LEGO Education Mindstorms EV3 készletek kerültek a legjobb kezekbe, az iskolákba, köztük a Tisza-parti Általános Iskolába is.

A LEGO, illetve a LEGO robotok láthatóan az oktatás számos területén felhasználhatók, nagy segítséget nyújtanak a különböző képességek és készségek fejlesztése terén, és jól alkalmazkodnak a gyerekek érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz.

A Tisza-parti Általános Iskolában persze a hagyományosabb módszerek híveinek is akad dolguk. Az intézmény rajzpályázatot is meghirdetett, melynek résztvevői az adott mesét különböző rajztechnikai megoldásokkal jeleníthetik meg. A tervek szerint az elkészült meseillusztrációkból kiállítást rendeznek.

A népmese napjáról igazán komplex módon emlékeztek meg a nagyhírű újszegedi intézményben.