A Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban energetikai felújítás zajlik, amely a kivitelezővel kötött szerződés szerint a nyári szünet elejétől ez év végéig tart, a munkálatok a tervezett ütemben haladnak. Mint ismeretes, az önkormányzat által korábban súlyosan elhanyagolt épületben a Kormány forrást biztosító döntését követően, a szükséges tervezési munkák és közbeszerzési eljárások lebonyolítása után a Dunakeszi Tankerületi Központ kezdte meg a felújításokat az előző tanév végén.

A munkafolyamatokat a kivitelező a tanítással párhuzamosan szervezte, biztosítva a munkaterület biztonságos elkülönítését a tanulók által használt területtől. Az oktatás szeptember 1-jén megkezdődött, az intézmény munkaterve szerint szeptember első két napjára a tanévbe illeszkedő projektkirándulásokon vettek részt a tanulók, szeptember 5-én a tanévnyitó ünnepséggel pedig a tényleges tantermi munka is elindult. A pedagógusoknak és a szülők képviselőinek a tanév kezdését megelőző héten, a tanulóknak az első napon tartottunk tájékoztatást a felújítás ideje alatt betartandó munkavédelmi szabályokról és munkaszervezési intézkedésekről.

 

A nyári időszakban, számos más munkafolyamat mellett, az oktatási épület jelentős részén megtörtént a palatető elbontása. A bontás második ütemére szeptember második hetében került sor, melynek időtartamára az intézményvezető rendkívüli szünetet rendelt el. A bontás napjaiban akkreditált szakemberek légtérmérést végeztek a levegő szállórost koncentrációjának ellenőrzésére. Az eredmény igazolja, hogy nem volt egészségügyi értékhatárt meghaladó a koncentráció. Ugyancsak ellenőrzést végzett az épületben a munkavédelmi és a katasztrófavédelmi hatóság is, megállapításaik szerint a szabályok betartása mellett a tanulókat nem fenyegeti veszély a felújítás során.

 

A tetőcsere folyamatban van, az elmúlt napok esőzései miatt a tető ideiglenes lefedése ellenére az épület egyes részei 2022. szeptember 26. napján beáztak. Mivel a károk elhárítása során az érintett épületrészekben az áramot is le kellett kapcsolni, így az intézményvezető aznapra ismét rendkívüli szünetet rendelt el az intézményben. A Dunakeszi Tankerületi Központ azonnal megkezdte a károk felmérését, valamint utasította az épület felújításának kivitelezőjét további károk elkerülését célzó szigetelő munkálatokra.

Az épület beázással nem érintett részében 2022. szeptember 27. napján a házirendnek megfelelően folytatódott a tanítás. Az épületben elegendő tanterem van tanításra alkalmas állapotban, így az osztályok többsége számára megoldott az elhelyezés a helyszínen, néhány osztály számára külső helyszínen biztosítottuk az oktatás feltételeit. Szükség esetén egy másik helyszínen még bevonhatók további tantermek. Az oktatás pontos helyéről a szülőket az intézmény közvetlenül tájékoztatta.