Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR) 835068
Elnevezés DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám 15835066-2-13
KSH statisztikai számjel 15835066-8412-312-13
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 361606
Vezető Szabóné Forgács Gabriella
Kinevezés kezdete 2019.12.16.
Fejezet XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Középirányító szerv
Elnevezés Klebelsberg Központ
Székhely, levelezési cím 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Telefonszám +36 1 795 1170
E-mail SFcl3rTZdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap https://kk.gov.hu/

Irányító szerv
Elnevezés Belügyminisztérium
Székhely 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Levelezési cím 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám +36 1 441 1000
E-mail OIANUmEppQPjy3mW3dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Honlap http://kormany.hu/belugyminiszterium


Szervezeti, személyzeti adatok

Alapító Okirat és melléklete


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Létszámadatok 2023. október 1-jén:
Tanulói létszám (tényleges): 26375 fő
Tanulói létszám (számított): 28002 fő
Kormánytisztviselők munkajogi létszáma: 50 fő
Közalkalmazottak munkajogi létszáma: 2785 fő
Munkavállalók munkajogi létszáma: 286 fő
Közfoglalkoztatottak munkajogi létszáma: 10 fő

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.július 1-től
A Dunakeszi Tankerületi Központ Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló 22/2017. (VI. 20.) szabályzata
A Dunakeszi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló 3/2022. (V. 2.) szabályzata
A Dunakeszi Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Gazdálkodási adatok

2017. évi elemi költségvetés
2018. évi elemi költségvetés
2019. évi elemi költségvetés 
2020. évi elemi költségvetés I.
2020. évi elemi költségvetés II.
2021. évi elemi költségvetés
2022. évi elemi költségvetés
2023. évi elemi költségvetés

2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló
2021. évi költségvetési beszámoló
2022. évi költségvetési beszámoló

2017. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv 1.
2018. évi közbeszerzési terv 2.
2018. évi közbeszerzési terv 3.
2019. évi közbeszerzési terv 1.
2019. évi közbeszerzési terv 2.
2020. évi közbeszerzési terv 1.
2020. évi közbeszerzési terv 2. 
2021. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv 2.
2022. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv 2.
2022. évi közbeszerzési terv 3. 
2023. évi közbeszerzési terv
2024. évi közbeszerzési terv
2024. évi közbeszerzési terv 2.

5 millió forintnál nagyobb értékű szerződések

Közbeszerzési összesítő 2022. Villamosenergia
Közbeszerzési összesítő 2022. Gödöllői Török Ignác Gimnázium -  energetikai korszerűsítés
Közbeszerzési összesítő 2022. Csömöri Mátyás Király Általános Iskola - korszerűsítés
Közbeszerzési összesítő 2022. Tisztítószer

Tájékoztató a Dunakeszi Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokról

A Dunakeszi Tankerületi Központ mint közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Éves jelentés a 2022. évben elutasított közérdekű adatigényekről

Szakszervezeti reprezentativitás

Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve: Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó
Postai levélcíme: Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Elektronikus levélcíme: XsvCQWYsGZlaoWSg82MkyNmxWYWRhdHZlZGVsZW0uZHVuYWtlc3ppQGtrLmdvdi5odQ==