Törzskönyvi alapadatok
Alapító Okirat
SZMSZ
Költségvetés

Létszámadatok
Tanulói létszám 2016. október elsejei állapot (tényleges): 26376 fő
Tanulói létszám 2016. október elsejei állapot (számított): 27607 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 48 fő