Tájékoztatás a külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban

A külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban – 2020. február 6-án hatályban lévő jogszabályokat alapul véve – tájékoztató készült.
Jelen tájékoztató segítséget kíván nyújtani a külföldről hazatérő magyar és nem magyar tanköteles állampolgárok tanulmányainak hazai köznevelési intézményben történő folytatásához. A Klebelsberg Központ és az állami iskolafenntartó tankerületi központok mindent megtesznek a külföldről hazatérő magyar diákok sikeres integrációja érdekében. Kiemelten fontos számunkra, hogy mind a magyar állampolgárságú, mind az azzal nem rendelkező, de magyar anyanyelvű, vagy magyar gyökerekkel rendelkező, hazatelepült gyermekek, fiatalok a lehető legteljesebb körű támogatást kapják meg a hazai iskolarendszertől. A mellékletben szereplő tájékoztatóban tételesen szerepelnek az egyes esetek, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb tudnivalók, valamint az irányadó jogi rendelkezések. A magyar jogszabályok lehetőséget adnak a kinti tanulmányok elismerésére, az ezzel kapcsolatos információk is megtalálhatóak a dokumentumban. Fontosnak tartjuk azonban, hogy legyen lehetőség a személyes kapcsolattartásra, segítségkérésre is. Ennek érdekében mind a Klebelsberg Központ, mind pedig a területileg illetékes fenntartók részéről kijelölt kollégák állnak az érintettek rendelkezésre, akik a korábbi tanulmányok beszámításával kapcsolatban, illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdésben segítenek megoldást találni a diákoknak és szüleiknek. Nekünk minden magyar gyermek fontos, akárhol élt vagy tanult eddig! Keressék bizalommal a kollégáinkat, várunk szeretettel mindenkit az iskoláinkban!

A tájékoztató I-II. pontja öt esetkört mutat be a fenti tárgyban:

Tanköteles magyar állampolgár
1. A tanköteles magyar állampolgár külföldön tanul, de Magyarországon egyéni munkarenddel rendelkezik, tehát itthon is folytat tanulmányokat
2. A tanköteles magyar állampolgár tanulmányait külföldön kezdte meg vagy Magyarországon megkezdett tanulmányait külföldön folytatta, és hazatérve, tankötelezettségét Magyarországon teljesítené, azonban nem rendelkezik egyéni munkarenddel
3. A kettős állampolgár tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni

Tanköteles nem magyar állampolgár
4. A tanköteles nem magyar állampolgárra vonatkozó szabályok, amennyiben tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni
5.  A magyar felmenőkkel rendelkező nem magyar állampolgár a tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni

A III. pontban kerültek részletezésre a résztanulmányok beszámításával, az általános iskolai bizonyítvány elismerésével, illetve a középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos szabályok.
A lenti táblázat tartalmazza azokat az intézményeket és elérhetőségeiket, (általános iskola, középfokú intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó köznevelési intézmény) amelyek a beilleszkedéshez illetve a felzárkóztatáshoz többletsegítséget tudnak nyújtani a külföldről hazatérő tanulók számára, a köznevelési feladatok ellátásán felül. Hangsúlyozzuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdésében meghatározott szabad iskolaválasztási jog nem sérülhet, azaz ezektől eltérő intézményben is folytathatja a tanuló a tanulmányait!

Dunakeszi Tankerületi Központ
A köznevelési intézmény típusa Az intézmény neve Az intézmény címe Az intézmény telefonos elérhetősége
Általános iskola Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1. +36-30-783-9195
Gimnázium/Középfokú intézmény Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. +36-30-244-1922
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmény Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2112 Veresegyház, Újiskola utca 15. +36-28-500-055

A tárgykörben felkereshető tankerületi kapcsolattartó adatai:

A tankerületi kapcsolattartó
Neve Elérhetősége(i)
Jakóts Gabriella
tanügyigazgatási referens


Telefon: +36-27-795-310
E-mail: yZRyldmDBoMe6ZZYcxZZHVuYWtlc3ppLnRhbnVneUBray5nb3YuaHU=

Tájékoztatás külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban