Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835529
Elnevezés: VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835523-2-13
KSH statisztikai számjel: 15835523-8412-312-13
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361640
Vezető: Verebélyi Gábor Ákos
Kinevezés kezdete: 2016.11.30
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Tájékoztató adatok:

A Váci Tankerületi központ 58 intézményében az októberi statisztikai jelentés alapján a tényleges diáklétszám 17 398 fő, a számított 17 684 fő.

A Központban és az intézményekben mindösszesen 2314 fő dolgozik.

5 millió forintot meghaladó szerződések:

Csobánkai iskola felújítása