Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835309

Elnevezés:

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

7700 Mohács, Szabadság utca 4-6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835303-2-02

KSH statisztikai számjel:

15835303-8412-312-02

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361240

Vezető:

Käszné Lebő Zsuzsanna

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

I. Szervezeti, személyi adatok

Létszámadatok

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (tényleges): 6311 fő

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (számított): 6512 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 31 fő

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok.

Alapító Okirat

SZMSZ

III.

- A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása.

IV.

Elemi Költségvetés 2017

Elemi Költségvetés 2018

Elemi Költségvetés 2019

V. Projektek

Projektek

VI. Szabályzatok.

Közbeszerzési Terv 2019

VII. Szerződések.

Kollektív Szerződés

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések

VIII. Beszámolók.

Költségvetési beszámoló 2017

Költségvetési beszámoló 2018

IX. Munkatervek.

Belső ellenőrzési munkaterv 2019

Belső ellenőrzési munkaterv 2020