Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835309

Elnevezés:

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

7700 Mohács, Szabadság utca 4-6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835303-2-02

KSH statisztikai számjel:

15835303-8412-312-02

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361240

Vezető:

Käszné Lebő Zsuzsanna

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

I. Szervezeti, személyi adatok

Létszámadatok

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (tényleges): 6014 fő

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (számított): 6653 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 19 fő

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok.

Alapító Okirat

SZMSZ

III.

- A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása.

IV.

Elemi Költségvetés

V. Projektek

Projektek

VI. Szabályzatok.

Közbeszerzési Terv 2019

VII. Szerződések.

Kollektív Szerződés

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések

VIII. Beszámolók.

Költségvetési beszámoló 2017

IX. Munkatervek.

Belső ellenőrzési munkaterv 2019