Szervezeti, személyzeti adatok

Törzskönyvi alapadatok
Alapító okirat és mellékletei
Szervezeti és Működési szabályzat (SZMSZ)

Kollektív szerződés

Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés
5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

Közbeszerzési dokumentumok:

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

A Miskolci Tankerületi Központ a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indít a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola tetőszigetelésének felújítása tárgyban.

 Az eljárás iratai az alábbi címen érhetők el:

http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:52:2991732753014832::NO:::

 Az eljárás során kizárólag az ajánlattételre külön felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 

Felkért cégek közzététele

Bontási jegyzőkönyv


Pályázatok

KEHOP-5.2.10-16-2016-00082
A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki tehetséggondozó kollégium Tagintézményének épületenergetikai fejlesztése

Létszámadatok

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (tényleges): 19731 fő
Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (számított): 21158 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 58 fő