Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835299
Elnevezés: MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835293-2-05
KSH statisztikai számjel: 15835293-8412-312-05
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361317
Vezető: dr. László István
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT
I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Postacíme: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Telefonszáma: +36 (46) 795-242
Telefaxszáma: +36 (46) 512-672
Elektronikus levélcíme: FgEFQZYHAXJYIs7J3kmVFwbWlza29sY0Bray5nb3YuaHU=
Hivatali kapu: KRID: 653144381
Honlap URL-je: https://kk.gov.hu/miskolc
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (46) 795-242
Szervezeti felépítés: Szervezeti felépítés
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők, szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége:
tankerület igazgató dr. László István +36 (46) 795-242
gqqXZThR4GONUaXN0dmFuLmxhc3psbzJAa2suZ292Lmh1
gazdasági vezető Szűcs András +36 (46) 795-243
emrhaKSowUOxYi5lOWzrYW5kcmFzLnN6dWNzQGtrLmdvdi5odQ==
gazdálkodási, üzemeltetési és pályázati főosztályvezető Tóth Sándorné +36 (46) 795-246
yAiHziYk744GjZYMc2FuZG9ybmUudG90aEBray5nb3YuaHU=
pénzügyi-szmáviteli osztályvezető Vályiné Almási Andrea +36 (46) 795-222
CYFiwaNFZydBhoSGXK4OcjYYW5kcmVhLmFsbWFzaS52YWx5aW5lQGtrLmdvdi5odQ==
üzemeltetési osztályvezető Hubicska Károly +36 (46) 795-247
ouKNuNQmkgiYD2YZa2Fyb2x5Lmh1Ymljc2thQGtrLmdvdi5odQ==
szakmai vezető dr. Tózsa-Rigóné dr. Nagy Judit +36 (46) 795-242
JRkeb8NBYMYlW0anVkaXQubmFneUBray5nb3YuaHU=
köznevelési, jogi és humánpolitikai főosztályvezető Jaczenyik Enikő +36 (30) 841-5670
saRzaSkhkCPBzdtgWP8ZMTYzGMWZW5pa28uamFjemVueWlrQGtrLmdvdi5odQ==
tanügyigazgatási osztályvezető Kőrösyné Perényi Andrea +36 (46) 795-216
EfYakKAG9jTjc2YBFTYW5kcmVhLnBlcmVueWkua29yb3N5bmVAa2suZ292Lmh1
jogi- és humánpolitikai osztályvezető
belső ellenőr Sedlák Andrásné +36 (30) 220-4601
vhwdKOwFX8GmYY42jjYW5kcmFzbmUuc2VkbGFrQGtrLmdvdi5odQ==
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő Zilahiné dr. Hudák Gabriella +36 (46) 795-242
KeXPEqTGOnW3ZYFZ2FicmllbGxhLmh1ZGFrLnppbGFoaW5lQGtrLmdvdi5odQ==
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend:

Hétfő-CSütörtök: 7:30 - 16:30

Péntek: 8:00 - 14:00

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-misk
Gazdálkodó szervezetek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai
Irányító/Felügyeleti szerv: Belügyminisztérium
Vezető: dr. Pintér Sándor, belügyminiszter
Ágazati vezető: dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36 (1) 441-1000
Fax: +36 (1) 441-1437
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
E-mail: wsLbytF4MNYWdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Középirányító szerv: Klebelsberg Központ
Vezető: Hajnal Gabriella, elnök
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46
Weboldal:
E-mail: bTqyJI3m0NdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok Esélyegyenlőségi terv 2024
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Jogszabályok Jogszabályok
Alapító Okirat Alapító Okirat
Törzskönyvi kivonat: Törzskönyvi kivonat
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Hatósági ügyek tájékoztatója Tájékoztató hatósági ügyekről
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat
A Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai: A Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
A Miskolci Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata: Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat
Nyilvános kiadványok A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns
A testületi szerv döntései https://kk.gov.hu/miskolci-tankeruleti-kozpont-tankeruleti-tanacs-aktualis
Közzéteendő jogszabálytervezetek A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns
Hirdetmények https://kk.gov.hu/hirek-miskolci
Kiírt pályázatok nincs ilyen
Vizsgálatok, ellenőrzések

Közfoglalkoztatás ellenőrzése 2022

ÁSZ jelentés

Intézkedési terv beszámoló

Intézkedési terv elfogadása

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

NAIH éves jelentés 2023
Közérdekű adatok kiadása 2021
NAIH éves jelentés 2020

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések nincs ilyen
Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nincs ilyen
Különös és egyedi közzétételi lista A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns
Közadatok újrahasznosítása

Tájékoztató a közadatok újrahasznosításáról

ÁSZF nincs

Megállapodás közadatok újrahasznosításáról nincs
Kulturális közadatok listája nincs ilyen
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére nincs ilyen
III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése:

Elemi költségvetés 2024
Elemi költségvetés 2023
Elemi költségvetés 2022
Elemi költségvetés 2021
Elemi költségvetés 2020 I.
Elemi költségvetés 2020 II.
Elemi költségvetés 2019
Elemi költségvetés 2018
Elemi költségvetés 2017

A szerv éves költségvetési beszámolója:

Éves költségvetési beszámoló 2023
Éves költségvetési beszámoló 2022

Éves költségvetési beszámoló 2021
Éves költségvetési beszámoló 2020
Éves költségvetési beszámoló 2019
Éves költségvetési beszámoló 2018
Éves költségvetési beszámoló 2017

A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023 I-IV negyedév létszám, juttatás
2022 III-IV negyedév létszám, juttatás
2022 I-II negyedév létszám juttatás
2022 I negyedév létszám juttatás
2021 I-IV negyedév létszám juttatás

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások adatai: nincs ilyen
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2024 év
5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2023 év

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2022 év

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2021 év
5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2020 év
5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2019 év

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs ilyen
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések nincs ilyen
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: nincs ilyen
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

Közbeszerzési terv 2024
Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2022
Tájékoztató közbeszerzési eljárás eredményéről 2022 178
Tájékoztató közbeszerzési eljárás eredményéről 2022 138

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/A.§ (1) és (2) bekezdése szerint az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében a törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. A szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítjaA nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint az Oktatási Hivatal a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)  részeként rendszerként működteti a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény, továbbá azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Elektronikusan intézhető ügyek