TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK                
 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835079
Elnevezés: DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835073-2-07
KSH statisztikai számjel: 15835073-8412-312-07
Államháztartái egyedi azonosító (ÁHT): 361451
Vezető: Kalamán Ferencné tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2023.09.01
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  Felettes szerv     
   BELÜGYMINISZTÉRIUM
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 3-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: 36 1 441 1000
Központi e-mail: PszvcQyoGrBZDsadKR22NdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ== 
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium
  Középirányító szerv  
   KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinpoky út 42-46.
Központi telefonszám: 36 1 795 1170
Központi e-mail: RkIUVeBAXtJp3wlYdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ== 
Honlap: https://kk.gov.hu 

  TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Tanulói létszám 2022. október elsejei állapot (tényleges): 9991 fő
Tanulói létszám 2022. október elsejei állapot (számított): 11463 fő
Pedagógus létszám 2022. október elsejei állapot:  952 fő
Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők száma 2022. október elsejei állapot:   174 fő
Technikai dolgozói létszám 2022. október elsejei állapot:  224 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma:  34 fő
  I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szervezet hivatalos neve: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Székhely cím: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
Telefonszám: 06 25 795 213
E-mail cím: gklDvbTmBExyPA94Wz4DM44NZHVuYXVqdmFyb3NAa2suZ292Lmh1  
Honlap: https://kk.gov.hu/dunaujvaros 
Ügyfélfogadás rendje: Ügyfélfogadási rend
Szervezeti struktrúra  szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása:  SZMSZ
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége:  Szervezeti egység vezetői
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek:  Intézmények elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége:  Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége:  Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:  Integritás tanácsadó
  II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító okirat:  2020, 2022, 2023, 2024
Törzskönyvi kivonat  2022, 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat  SZMSZ
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2021.)
Adatkezelés: Adatkezelői nyilvántartás
Közlemények, hirdetmények: A Pedagógusok Szakszervezete reprezentativitásának megállapítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetéskességi területén
A Magyar Zeneművészek és Táncművészek szakszervezete reprezentativitásának megállapítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetékességi területén
III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetési beszámolója: 2017, 2018 2019, 2020, 2021, 2022
A szerv elemei költségvetése: 2018, 2019-I, 2019-II, 2020, 2021, 2022, 2024
A Szerv által kiírt pályázatok és azok elbírálása: 2022; Hazai pályázatok
Nettó  5 millió forintot meghaladó szerződések: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Közbeszerzési információk: Közbeszerzési terv (2022)
IV. További információk
MNV Zrt. honlap: https://www.mnv.hu
Közadatkereső: https://kozadattar.hu/
Közadatkereső: Közadatkereső lógó
Archívumok
Felettes szerv
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postai cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: 06 1/795-4755
Központi e-mail: hCuzpWojtGUyzBufeQ7UcExANUdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1 
Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézményeink, 2023/2024. tanév
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás: NAIH 2021; NAIH 2022; NAIH 2023;
III. Gazdálkodási adatok
A Szerv által kiírt pályázatok és azok elbírálása: Intézményvezető-helyettes pályázat; Dunaújvárosi Tankerületi Központ pályázatai; 2022. január 17-i elbírálású intézményvezetői pályázatok; 2022. június 28-i elbírálású intézményvezetői pályázatok; Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola intézméynveztői pályázat;
Közbeszerzési információk: Hazai és Uniós pályázatok

Projektek

Projektek

Európai Uniós pályázatok

Hazai pályázatok

Szabályzatok

2/2017. (VII. 24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

3/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Számviteli politikája

4/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata

5/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

6/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata

7/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

8/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ számlarendje

9/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ bizonylati rendje

10/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata

11/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

14/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

16/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

17/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Beszerzési szabályzata

18/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Közbeszerzési szabályzata

19/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Közszolgálati Adatvédelmi szabályzata

20/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

21/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve

22/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

23/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

33/2017. (XII.11.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítés gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

1/2018. (VII.8.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - térítési és tandíj szabályzata

2/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

4/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásának rendjéről szóló szabályzata

5/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásának rendjéről szóló szabályzata

6/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

8/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

9/2018. (X.15.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ belső ellenőrzés ügyrendjéről szóló szabályzata

1/2021. sz. Dunajvárosi Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzata

Archiv Létszámadatok

Tanulói létszám 2020. október elsejei állapot (tényleges): 10001 fő

Tanulói létszám 2020. október elsejei állapot (számított): 10953 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 39 fő