TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK                
 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835079
Elnevezés: DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835073-2-07
KSH statisztikai számjel: 15835073-8412-312-07
Államháztartái egyedi azonosító (ÁHT): 361451
Vezető: Kalamán Ferencné tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2023.09.01
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  Felettes szerv     
   BELÜGYMINISZTÉRIUM
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 3-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: 36 1 441 1000
Központi e-mail: sSCe4Rz2NdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ== 
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium
  Középirányító szerv  
   KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinpoky út 42-46.
Központi telefonszám: 36 1 795 1170
Központi e-mail: fGlRiAXAuWLLY5hcTZMdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ== 
Honlap: https://kk.gov.hu 

  TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot (tényleges): 10031 fő
Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot (számított): 11503 fő
Pedagógus létszám 2023. október elsejei állapot:  930 fő
Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők száma 2023. október elsejei állapot:   180 fő
Technikai dolgozói létszám 2023. október elsejei állapot:  220 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma:  34 fő
  I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szervezet hivatalos neve: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Székhely cím: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
Telefonszám: 06 25 795 213
E-mail cím: VmNXVFTBvozXSmyilt8kMQQOzmiZHVuYXVqdmFyb3NAa2suZ292Lmh1  
Honlap: https://kk.gov.hu/dunaujvaros 
Ügyfélfogadás rendje: Ügyfélfogadási rend
Szervezeti struktrúra  szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása:  SZMSZ
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége:  Szervezeti egység vezetői
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek:  Intézmények elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége:  Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége:  Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:  Integritás tanácsadó
  II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító okirat:  2020, 2022, 2023, 2024
Törzskönyvi kivonat  2022, 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat  SZMSZ
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2021.)
Adatkezelés: Adatkezelői nyilvántartás
Hatósági ügyek: Hatósági ügyek leírása
Közlemények, hirdetmények: A Pedagógusok Szakszervezete reprezentativitásának megállapítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetéskességi területén
A Magyar Zeneművészek és Táncművészek szakszervezete reprezentativitásának megállapítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetékességi területén
III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetési beszámolója: 2017, 2018 2019, 2020, 2021, 2022
A szerv elemei költségvetése: 2018, 2019-I, 2019-II, 2020, 2021, 2022, 2024
A Szerv által kiírt pályázatok és azok elbírálása: 2022; Hazai pályázatok
Nettó  5 millió forintot meghaladó szerződések: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Közbeszerzési információk: Közbeszerzési terv (2022)
IV. További információk
MNV Zrt. honlap: https://www.mnv.hu
Közadatkereső: https://kozadattar.hu/
Közadatkereső: Közadatkereső lógó
Archívumok
Felettes szerv
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postai cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: 06 1/795-4755
Központi e-mail: DCjcKOwES7ikBZZjcdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1 
Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézményeink, 2023/2024. tanév
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás: NAIH 2021; NAIH 2022; NAIH 2023;
III. Gazdálkodási adatok
A Szerv által kiírt pályázatok és azok elbírálása: Intézményvezető-helyettes pályázat; Dunaújvárosi Tankerületi Központ pályázatai; 2022. január 17-i elbírálású intézményvezetői pályázatok; 2022. június 28-i elbírálású intézményvezetői pályázatok; Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola intézméynveztői pályázat;
Közbeszerzési információk: Hazai és Uniós pályázatok

Projektek

Projektek

Európai Uniós pályázatok

Hazai pályázatok

Szabályzatok

2/2017. (VII. 24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

3/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Számviteli politikája

4/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata

5/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

6/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata

7/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

8/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ számlarendje

9/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ bizonylati rendje

10/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata

11/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

14/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

16/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

17/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Beszerzési szabályzata

18/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Közbeszerzési szabályzata

19/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Közszolgálati Adatvédelmi szabályzata

20/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

21/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve

22/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

23/2017. (VII.24.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

33/2017. (XII.11.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítés gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

1/2018. (VII.8.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - térítési és tandíj szabályzata

2/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

4/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásának rendjéről szóló szabályzata

5/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásának rendjéről szóló szabályzata

6/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

8/2018. (XI.5.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

9/2018. (X.15.) - A Dunaújvárosi Tankerületi Központ belső ellenőrzés ügyrendjéről szóló szabályzata

1/2021. sz. Dunajvárosi Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzata

Archiv Létszámadatok

Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023
Tanulói létszám (tényleges) 10131 10120 10001 10072 10031
Tanulói létazám (számított) 11616 11453 10953 11439 10914
Pedagógus létszám   1109   1032   1050   1044   1042
Tankerületi dolgozói létszám       39       39       39      39      34