A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola 2019. szeptember 1. napjától a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetéhez rendelt Konfuciusz Tanteremként működik. Az elnyert címnek köszönhetően a SZTEJKI az általános és középfokú iskolai kínai nyelvoktatás regionális bázisintézménye lett.

A Szegedi Tankerületi Központ és a Szegedi Tudományegyetem együttműködési megállapodása alapján, továbbá a Kínai Népköztársaság Konfuciusz Intézetek Központja (Hanban) engedélyével megalapított Konfuciusz Tanterem ünnepélyes avatását 2019. szeptember 27-én tartották a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Csongor téri épületében.

Az ünnepségen jelen volt a SZTE Konfuciusz Intézet alapító elnöke, Dr. Ujhelyi István, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Kakas Béla, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke, Dr. Kozma József, valamint a SZTE Konfuciusz Intézet igazgatói, Mohr Richárd és Wang Lei.

A szegedi Eötvös Gimnázium hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a kínai nyelvoktatás pedagógiai arculata, oktatási portfóliója részévé váljon.

Kitartó munkája során minőségi áttörést az hozott, amikor az iskola és a 2012-ben megalakuló SZTE Konfuciusz Intézet közös erővel megkezdte a kínai második idegen nyelvként történő oktatását. Hamarosan a szőregi tagintézményben, a Kossuth Lajos Általános Iskolában is bevezetésre került a felmenő rendszerű délelőtti oktatás. Az elmúlt évek alatt valamennyi tagintézményben helyet kapott a kínai nyelv, mellyel főként a délutáni órákban, szakkörön foglalkoznak.

Az Eötvös Gimnázium 11-12. évfolyamain megkezdődött a kínai érettségi fakultáció is, és minden tagintézmény diákjait arra biztatnak, hogy vegyenek részt az ifjúsági (YCT) és felnőtt (HSK) kínai nyelvvizsgán.

Elmondhatjuk, hogy a székhelyen és négy tagintézményében igen komoly szakmai tapasztalat gyűlt össze, melyet a számadatok is igazolnak.

A 2019/2020. tanévben 22 csoportban 202 diák tanul kínaiul, ebből 166 fő délelőtti tanórákon. Az intézmény székhelyén és tagiskoláiban 8 kínai pedagógus végzi a nyelvoktató tevékenységet, akiknek a munkáját 12 magyar mentorpedagógus segíti. A mentorpedagógusok az adott iskolában dolgozó nyelvszakos tanárok, akik a kínai pedagógussal együtt minden órán részt vesznek. Ez ideig összesen 40 diák tett kínai nyelvvizsgát, és 5 fő érettségizett kínai nyelvből.

A magyar viszonylatokban egyedülálló Konfuciusz Tanterem cím azt jelenti, hogy a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola a SZTE Konfuciusz Intézethez tartozó kínai nyelvoktatási bázisintézmény lett, mely az Intézethez kapcsolható, részben önálló költségvetéssel és feladatokkal rendelkezik. Alapvető célja a kínai nép és a Magyarország közötti barátság erősítése a kínai nyelv és kultúra tanításának és tanulásának támogatásával.