2017 szeptemberében Budapesten, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács nyilvános ülésén - a Belügyminisztérium meghívására - a programot közösen ismertette a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, valamint a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

A „Kék tér” program a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Lépésről lépésre a biztonságért” komplex prevenciós programjának egyik legfontosabb eleme.
A programcsomag kidolgozásában a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két pedagógusa, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai közösen vettek részt.
A rendőr- és pedagógusszakma összefogásaként született meg a tanítók számára kifejlesztett egyedülálló kézikönyv és óratervgyűjtemény.

Az alsó tagozat harmadik és negyedik osztályában tanító pedagógusokat támogatja olyan alapvető baleset- és bűnmegelőzési ismeretek átadásában, amely a tanulókat életkori sajátosságainak megfelelően, játékos és szórakoztató módon készíti fel az áldozattá, elkövetővé válás elkerüléseinek lehetőségeire. Valamennyi témakör jól beilleszthető a NAT által meghatározott nevelési területekbe (Családi életre nevelés, Testi és lelki egészségre nevelés, Erkölcsi nevelés, Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, Médiatudatosságra nevelés), illetve a műveltségi területek valamelyikébe (matematika, testnevelés és sport, művészetek, életvitel és gyakorlat, ember és természet, magyar nyelv és irodalom). A témák nemcsak a különböző tantárgyak részterületeként, de a tanórán kívüli, egyéb iskolai foglalkozások, programok (projekthét, szakkör stb.) keretében is feldolgozhatók.
A „Kék tér” valamennyi tanuló számára biztosítja azokat az alapvető ismereteket, amelyek a további életükhöz biztos kiindulási alapot adhatnak.