Szemléletformálási programok megvalósítása a Győri Kovács Margit Iskolában

A támogatás kedvezményezettje: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: Szemléletformálási programok megvalósítása a Győri Kovács Margit Iskolában
Szerződés száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00254

Az elnyert támogatás összege: 4 700 000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%


A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt konkrét céljai
A pályázat fő célkitűzése, hogy elősegítse az energiatudatos szemléletmód és életmód kialakítását a gyermekekben, valamint a családjaikban, így alapozva meg egy energiatudatos generáció felnevelését.
A fejlesztés eredményeként célunk, hogy olyan ismeretanyaggal, gyakorlati tanácsokkal lássuk el a programon résztvevőket, melyek könnyen beépíthetőek a mindennapokba, így életmódjuk szerves részévé válik az energiatudatos gondolkodás, illetve viselkedés is. Jó példájukat nemcsak környezetükre, de a későbbiekben saját gyermekeikre is pozitívan hat majd.
A pályázat célja – összhangban az uniós és a hazai környezetvédelmet és fenntartható fejlődést célzó stratégiával és cselekvési tervvel –, hogy a fogyasztókat energiatudatos döntésekre buzdítsa, ösztönözze a lakosság aktív szerepvállalását az energiafogyasztásban és felhasználásban, valamint formálja a társadalom hozzáállását és attitűdjét az energiatakarékosság és az alternatív energiaforrások tekintetében.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma
A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

 • Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
 • Előadássorozat a napenergia fontosságáról, felhasználásáról
 • Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
 • Tudatos energiafelhasználás az iskolában (workshopok), Nevelési szakmai délután pedagógusoknak
 • Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása
 • Rajzszakkör és rajzpályázat az energiatudatosság jegyében
 • Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
 • Népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében Médiakampány
 • Felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
 • Tanulmányi kirándulás- Pécsi Zöld zóna Látogatási Központ
 • Szakmai út - Ágostonliget Erdei Iskola (alternatív energiák) - Agostyán Ökofalu
 • Tanulmányi kirándulás Ágostonliget Erdei Iskola (alternatív energiák foglalkozás) - Agostyán Ökofalu

A projekt szakmai tartalma az alábbi linken elérhető:
http://www.kmamk.mfgyor.hu/kmi_kehop_5-4-1.htm