A Szegedi Városi Kollégium Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Janikovszky Éva Tagintézményben tehetségműhelyt működtet. A „Hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok” támogatására kiírt pályázatnak köszönhetően az intézmény 1 497 000 forint pályázati forrást használhatott fel a „Játszd a győztes-győztes játszmát!” című foglalkozássorozat megvalósítására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiír és a Nemzeti Tehetségprogram által támogatott pályázat során a Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye „Játszd a győztes-győztes játszmát!” címmel 72 órás önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tehetségműhely foglalkozássorozatot szervezett meg a 2018/2019-es tanévben. Az elnyert közel 1,5 millió forint pályázati forrás a foglalkozások mellett tárgyi eszközök beszerzésére és egy 3 napos szaktábor megrendezésére is lehetőséget adott.

„A programban többféle módszer együttes alkalmazásával kívántunk élni: információgyűjtés (csoportvezető, szülők, nevelőtanárok, szobatársak), kompetenciamérések, pszichológus szakember által történő mérések, workshopon való aktív részvétel, tehetségszűrő megfigyelési szempontsor alkalmazása.  A műhelybe bekerülhetett a jól tanuló és az alulteljesítő diák egyaránt.”- számolt be a kezdetekről Csicsely Ildikó, tehetségfejlesztési szakértő, projektfelelős.

A kollégiumi diákok 72 órás, tantermi körülmények között megtartott műhelyfoglalkozáson vettek részt. A foglalkozások célja a gyerekek komplex személyiségfejlesztése volt, amely során a modern oktatástechnikai eszközök használatát, a szituációs és mozgással járó gyakorlatokat is kipróbálhatták.

Az önismereti tréningek a saját és mások érzelmeire, szükségleteire és értékeire való nyitottságot fejlesztették. Motiválták a gyermekeket, hogy megnyílhassanak és elmondhassák benyomásaikat. Megismerhették az önreflexió, az önelfogadás és az empátia fontosságát. A konfliktuskezelést célzó műhelymunkák alkalmával a diákok maguk találtak ki szituációkat és vetettek fel konfliktusokat, amelyeket a tanárok drámapedagógiai módszerekkel segítettek feloldani. A képzés hatékonysága abban állt, hogy a diákok a saját élményeik alapján személyre szabott módszereket sajátítottak el. A gondolkodást, a kreativitást és a kommunikációt fejlesztő társasjátékok nagyban hozzájárultak a sikerhez. A pályázat segítségével megszépülhetett a programok közvetlen környezete is, a kollégiumi közösségi teret babzsákokkal rendeztük be.

A művészeti programok segítségével az alkotásban rejlő lehetőségeket mutattuk meg a gyerekeknek, megismerhették az akvarell technika alkalmazását. Az élmény- és alkotásközpontú tevékenység során a diákoknak lehetősége nyílt arra, hogy érzéseiket, gondolataikat művészi módszerekkel jelenítsék meg. A diákok műveit a Somogyi Könyvtár Hangoskönyvtárában állítottuk ki.

A pályázat júniusban megszervezett 3 napos szaktáborában a diákok élményközpontú foglalkozásokon vettek részt napi 5 órában. A tábor a korábbi önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési foglalkozásokra épült. A szabadidő hasznos eltöltésére pedig lehetőséget adott a Szegedi Kalandpark, a mozi, az UrbanGo nyomozós játék és a Napfényfürdő Aquapolis Szeged Fürdőközpont.

A diákok a programsorozat sikeres elvégzéséről tanúsítványt és személyre szabott értékelést kaptak teljesítményükről. Összegezve a programsorozat eredményét elmondható, hogy a gyerekek készségei nagymértékben fejlődtek.