Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00387

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Szegedi Fekete István Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 30 928 700 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A mindennapos testnevelés a fizikai és szellemi frissesség megőrzésének, a túlsúly és elhízás elleni küzdelemnek és az azzal járó állapotok megelőzésének egyik leghatékonyabb módja. Mindemellett növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra, javíthatók vele a kondicionális és a koordinációs képességek, és a minőségi életet is meghosszabbítja. A köznevelési törvény 97. § (6) A 27. § (11) bekezdése szerint mindennapos testnevelést felmenő rendszerben kell szervezni. A testnevelésórák számának növekedésével nő a tornaterem használatbavételének aránya is, így az gyorsabban amortizálódik. Az iskola közvetett módon is nevel, nemcsak a tanulókat, de az összes dolgozóját, sőt azt a települést vagy településrészt is, ahol elhelyezkedik. A Szegedi Fekete István Általános Iskola Szeged kertvárosában található, a településrész egyetlen olyan intézménye, amely sportolásra alkalmas terekkel rendelkezik. Erre remek példa, hogy Kecskéstelep óvodásai is az iskola tornatermét veszik igénybe. Iskolánk tornatermének burkolata a páralecsapódásoktól erősen károsodott, több parkettaelem mozog, így a balesetveszély folyamatosan fennáll. A parketta csiszolásával és újra lakkozásával a körülmények jelentősen javulnak.

A Szegedi Fekete István Általános Iskola 2014-ben elnyerte az ökoiskola címet. Ahhoz, hogy diákjainknak megfelelő példát mutathassunk infrastrukturális feltételeinket korszerűsíteni szükséges. Elsődleges feladataink közé tartozik a nyílászáróink cseréje. Ablakkereteink korhadtak, az ablakokat nem tartják stabilan, a balesetveszély jelentős. Fűtési idényben nagy mennyiségű hő távozik a rossz szigetelés miatt, célunk az energiatakarékosság szavatolása. Mindemellett fontos lenne az áramhálózatunk korszerűsítése, világítótestek cseréje.

Az új világítás kedvező hatással lesz az áramfogyasztásra, a látáskörülményekre. A korszerű fénycsövek energiatakarékosak, kímélik a szemet.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31