A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.)
Kormányrendelet alapján 2023. december 27. napjától 2023. december 29. napjáig igazgatási szünetet tart.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján

2023. december 27. napjától 2023. december 29. napjáig

igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Berettyóújfalui Tankerületi Központnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A hivatali tárhelyre, valamint a postacímre érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

•             a Tankerület előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

•             azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Tankerület vagy annak vezetője   félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,

•             a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint

•             a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések     ügyintézésének határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt beérkezett megkeresések feldolgozását a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2024. január 2. napján kezdi meg.

Az igazgatási szünetre vonatkozó további részletszabályokat az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény szabályozza.

A fentiekkel kapcsolatosan kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.