Hírek

2023. április 14. 8:47

Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programon való részvételre a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanévekre vonatkozóan

A Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet alapján ajánlattételi felhívással él gyümölcs és zöldség termékek beszerzésére, az ajánlattételi felhívásban szereplő fenntartása alatt álló intézmények részére.

2023. március 20. 14:46

Hirdetmény a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

2023. február 28. 7:56

2023/2024. tanév beiskolázási körzethatárok

A Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területére vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek a 2023/2024. tanévben

2023. február 20. 11:18

Intézményvezetői pályázati kiírások - Nagykanizsai Tankerületi Központ

A Belügyminiszter a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2022. december 21. 13:26

Igazgatási szünet a Nagykanizsai Tankerületi Központban

A Kormány 369/2022. (IX. 29.) számú rendeletének megfelelően 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a Nagykanizsai Tankerületi Központban is igazgatási szünet lesz.

2022. október 4. 9:49

Intézményvezetői pályázati kiírások - Nagykanizsai Tankerületi Központ

A Belügyminiszter a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2022. június 15. 16:12

Tájékoztatás Iskolatej program eredményéről a 2022/2023 tanévre vonatkozóan

Tájékoztatás a beérkezett iskolatej szállítási ajánlatok kiértékelését követően kialakított rangsorról

2022. május 4. 16:11

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményei részére a 2022/2023-as tanévben

A Nagykanizsai Tankerületi Központ az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére, a csatolt mellékletben szereplő intézmények, tagintézmények, telephelyek részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan ajánlattételi felhívással él.

2022. április 26. 17:40

Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programon való részvételre

A Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet alapján ajánlattételi felhívással él gyümölcs és zöldség termékek beszerzésére, az ajánlattételi felhívásban szereplő fenntartása alatt álló intézmények részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan

2022. március 22. 14:46

Hirdetmény a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.