I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835321

Elnevezés:

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835327-2-20

KSH statisztikai számjel:

15835327-8412-312-20

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361773

Vezető:

Magyar Ferenc tankerületi igazgató

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

a. Alapító okirat

b. Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

c. Szervezeti ábra

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

6.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Összesített tanulói létszám a 2023. október 1-i adatok alapján

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2017

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2021

2. Tájékoztatás hatósági ügyekről

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési és tandíj szabályzat

Térítési díjak összesítő táblázat

4. Nyilvántartások, adatbázisok

5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Nagykanizsai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Mórocz Lilla

Levelezési cím:  8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
E-mail cím: ERFMyVVQWCqUqsgv6cZMWxYbGlsbGEubW9yb2N6QGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali telefonszám: 06-93/795-210

7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatigénylések 2020

Közérdekű adatigénylések 2021

Közérdekű adatigénylések 2022

Közérdekű adatigénylések 2023

Integritás:

Integritás tanácsadó neve:    Horváth Tamás
Levelezési cím:               8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
E-mail cím: LTQqKmTFuUVm7JcZzWDZaW50ZWdyaXRhcy5ua3RrQGtrLmdvdi5odQ==

Nagykanizsai Tankerületi Központ  1/2023. (I.25.) szabályzata a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

-  Elemi költségvetés 2017

-  Elemi költségvetés 2018

-  Elemi költségvetés 2019/I

-  Elemi költségvetés 2019/II

-  Elemi költségvetés 2020/I

-  Elemi költségvetés 2020/II

-  Elemi költségvetés 2021

-  Elemi költségvetés 2022

Elemi költségvetés 2023

-  Elemi költségvetés 2024

-  Éves költségvetési beszámoló 2017

-  Éves költségvetési beszámoló 2018

-  Éves költségvetési beszámoló 2019

-  Éves költségvetési beszámoló 2020
Éves költségvetési beszámoló 2021

-  Éves költségvetési beszámoló 2022

-  Éves költségvetési beszámoló 2023

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. év I. negyedév

2021. év II. negyedév

2021. év III. negyedév

2021. év IV. negyedév

2022. év I. negyedév

2022. év II. negyedév

2022. év III. negyedév

2022. év IV. negyedév

2023. év I. negyedév

2023. év II. negyedév

2023. év III. negyedév

2023. év IV. negyedév

2024. év I. negyedév

3. Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2018

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2019

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2020

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2021

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2022

-Nettó 5M Ft feletti szerződések 2023

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

5. Közbeszerzési információk

- Éves közbeszerzési terv 2018

- Éves közbeszerzési terv 2019

- Éves közbeszerzési terv 2020

- Éves közbeszerzési terv 2021

- Éves közbeszerzési terv 2022

Éves közbeszerzési terv 2023

- Éves közbeszerzési terv 2024

6. Egyedi közzétételi lista

A Nagykanizsai Tankerületi Központ által elfogadott bruttó 50.000 forintnál nagyobb értékű adományok 2023. évben – a 16/2023. (VI. 9.) BM utasítás szerint

7. Nagykanizsai Tankerületi Központ Projektek