Hírek

2023. június 9. 7:45

Tájékoztatás Iskolatej program eredményéről a 2023/2024 tanévre vonatkozóan

Tájékoztatás a beérkezett iskolatej szállítási ajánlatok kiértékelését követően kialakított rangsorról

2023. május 16. 8:19

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményei részére a 2023/2024-es tanévben 2. eljárás

A Nagykanizsai Tankerületi Központ az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére, a csatolt mellékletben szereplő intézmények, tagintézmények, telephelyek részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan ajánlattételi felhívással él.

2023. május 16. 8:12

Tájékoztatás a 2023/2024-es tanévre kiírt óvoda- és iskolatej program szállítói kiválasztására kiírt eljárás eredményéről

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a 2023/2024-es tanévre vonatkozó, az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet alapján kiírt ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítja.

2023. május 4. 14:35

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményei részére a 2022/2023-as tanévben

A Nagykanizsai Tankerületi Központ az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére, a csatolt mellékletben szereplő intézmények, tagintézmények, telephelyek részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan ajánlattételi felhívással él.

2023. április 14. 8:47

Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programon való részvételre a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanévekre vonatkozóan

A Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet alapján ajánlattételi felhívással él gyümölcs és zöldség termékek beszerzésére, az ajánlattételi felhívásban szereplő fenntartása alatt álló intézmények részére.

2023. március 20. 14:46

Hirdetmény a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

2023. február 28. 7:56

2023/2024. tanév beiskolázási körzethatárok

A Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területére vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek a 2023/2024. tanévben

2023. február 20. 11:18

Intézményvezetői pályázati kiírások - Nagykanizsai Tankerületi Központ

A Belügyminiszter a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2022. december 21. 13:26

Igazgatási szünet a Nagykanizsai Tankerületi Központban

A Kormány 369/2022. (IX. 29.) számú rendeletének megfelelően 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a Nagykanizsai Tankerületi Központban is igazgatási szünet lesz.

2022. október 4. 9:49

Intézményvezetői pályázati kiírások - Nagykanizsai Tankerületi Központ

A Belügyminiszter a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.