Hírek

2022. június 15. 16:12

Tájékoztatás Iskolatej program eredményéről a 2022/2023 tanévre vonatkozóan

Tájékoztatás a beérkezett iskolatej szállítási ajánlatok kiértékelését követően kialakított rangsorról

2022. május 4. 16:11

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményei részére a 2022/2023-as tanévben

A Nagykanizsai Tankerületi Központ az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére, a csatolt mellékletben szereplő intézmények, tagintézmények, telephelyek részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan ajánlattételi felhívással él.

2022. április 26. 17:40

Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programon való részvételre

A Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet alapján ajánlattételi felhívással él gyümölcs és zöldség termékek beszerzésére, az ajánlattételi felhívásban szereplő fenntartása alatt álló intézmények részére, az ott feltüntetett tanulói létszám alapján és termékek körére vonatkozóan

2022. március 22. 14:46

Hirdetmény a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

2022. február 28. 11:14

2022/2023. tanév beiskolázási körzethatárok

Közigazgatási területre vonatkozó felvételi körzethatárok

2022. február 28. 7:52

Intézményvezetői pályázati kiírások - Nagykanizsai Tankerületi Központ

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2021. június 10. 15:06

Tájékoztatás Iskolatej program eredményéről 2021/2021 tanévre vonatkozóan

Tájékoztatás a beérkezett iskolatej szállítási ajánlatok kiértékelését követően kialakított rangsorról.

2021. május 10. 8:58

Ajánlattételi felhívás iskolatej szállító kiválasztására 2021

A beszerzés tárgya: 2021/2022. tanévi iskolatej program keretében az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti termékek feladatellátási helyekre történő kiszállítása.

2021. március 16. 14:59

Hirdetmény

Hirdetmény a Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

2021. február 26. 11:27

2021/2022. tanév beiskolázási körzethatárok

Közigazgatási területre vonatkozó felvételi körzethatárok