EFOP-4.1.2-17-2017-00080

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00080Projekt címe: Hátránykompenzáció és oktatási infrastruktúra-fejlesztés Mórahalmon

Szerződött támogatás összege: 653 661 933 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt során a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése valósul meg a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése céljából.


A fejlesztés során a minőségi oktatást, a fenntartható fejlődést, a költség- és energiatakarékos működést és az akadálymentesítést szem előtt tartva kerül megépítésre egy új oktatási épület, amely természettudományos laboratóriumnak, technika- és rajzteremnek ad otthont.


A projekt nagyban hozzájárul a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, melynek keretében a tantermek 90%-a interaktív kijelzővel lesz felszerelve.


A tehetséggondozás feltételrendszerének magas szintű biztosításához, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javításához, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenéséhez járulnak hozzá a tetőtér beépítésével kialakításra kerülő foglalkoztatószobák.


A pályázat felújítási munkálatai során a meglévő tantermek padlóburkolata, valamint a régi gimnáziumi épületszárny vizesblokkjai és folyosói is megújulnak.


Az infrastrukturális fejlesztések mellett új oktatási módszerek kerülnek beépítésre az intézmény Pedagógiai Programjába (pl. KOALA Program, HH, HHH tanulók tehetséggondozására, lemorzsolódás csökkentésére szolgáló módszerek), valamint eszközbeszerzés során megtörténik az új szaktantermek bútorzatának, taneszközeinek, informatikai eszközeinek, a fejlesztő foglalkozások eszközeinek, valamint egyéb tantermek bútorzatának és sportfelszereléseknek a beszerzése.

Projekt befejezési dátuma: 2022.04.30