EFOP-4.1.2-17-2017-00125

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00125

Projekt címe: Hátránykompenzáció és minőségi oktatás feltételeinek megteremtése Kisteleken

Szerződött támogatás összege: 712 096 042 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt során a Kisteleki Általános Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése valósul meg a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése céljából.

A fejlesztés során a minőségi oktatást, a fenntartható fejlődést, a költség- és energiatakarékos működést és az akadálymentesítést szem előtt tartva létrejön egy korszerű eszköz- és feltételrendszerrel rendelkező intézmény, amely hozzáférhetővé válik mind a Kisteleken, mind a járás kistelepülésein és tanyai térségeiben élő gyermekek számára.

A projekt nagyban hozzájárul a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a tehetséggondozás feltételrendszerének magas szintű biztosításához, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javításához, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenéséhez.

Az iskola épületének energetikai korszerűsítése a fenntartható fejlődés egyik elengedhetetlen feltétele.

A pályázat során megvalósításra kerülnek többek között a következő tevékenységek: fejlesztő tantermek kialakítása, nyelvi labor, informatika szaktanterem és egyéb szaktantermek létrehozása, iskolai könyvtár építése, közösségi terek kialakítása, a tantermek, tanári szoba, irodák, vizesblokkok teljes körű felújítása, fűtéskorszerűsítése, elektromos hálózat felújítása, nyílászárók cseréje, sportudvar, régi tornaterem felújítása, zöldfelület fejlesztése, kert építése, kerékpártároló kialakítása, akadálymentesítés.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett új oktatási módszerek kerülnek beépítésre az intézmény Pedagógiai Programjába (pl. KOALA Program, HH, HHH tanulók tehetséggondozására, lemorzsolódás csökkentésére szolgáló módszerek), valamint eszközbeszerzés során megtörténik az új szaktantermek bútorzatának, taneszközeinek, informatikai eszközeinek, a fejlesztő foglalkozások eszközeinek, valamint egyéb tantermek bútorzatának és sportfelszereléseknek a beszerzése.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31