A Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelési törvény alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A Dunakeszi Tankerületi Központ illetékességi területén gyermekfelügyeletet biztosító intézmények listája a mellékelt dokumentumban (Kapcsolódó anyagok) található.