A Szegedi Tankerületi Központ és az Országos Roma Misszió együttműködésének köszönhetően idén négy szegedi általános iskola 8. évfolyamos diákjai vehettek részt a „Fekete- fehér” című foglalkozáson, mely drámapedagógiai módszerek segítségével irányította a tanulók figyelmét a roma és nem roma közösségek közötti békés együttélésre, a társadalmi felelősségvállalásra, a tabuk nélküli kommunikációra.

A Szegedi Tankerületi Központ és az Országos Roma Misszió közötti együttműködési megállapodás egyértelműen deklarálta, hogy céljaik találkoztak. Mindkét fél kiemelt feladatának tekinti a roma nemzetiség társadalmi felzárkóztatását, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók befogadó közegben való oktatásának előmozdítását, tehetséggondozó programok szervezését, az iskolai lemorzsolódás csökkentését, az esélyteremtést.

Ezen célok és feladatok mentén az Országos Roma Misszió „Fekete-fehér” címmel szervezett érzékenyítő foglalkozást, mely idén négy szegedi általános iskolához jutott el: Szegedi Fekete István Általános Iskola, Szegedi Jerney János Általános Iskola, Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint Szegedi Orczy István Általános Iskola.

Ez utóbbi intézmény december első napján lehetett részese a programnak, mely lehetőséget adott arra, hogy a diákok szabadon megvitathassák a romákról alkotott általános képet úgy, hogy közben saját élményeken alapuló megtapasztaláshoz jussanak, önálló felismeréseket tegyenek.

Az érzékenyítést Kállai Ákos, a Szegedi Nemzeti Színház drámapedagógusa vezette.

A foglalkozáson a társadalmi egyenlőtlenségekről esett szó elsősorban a romákkal szembeni előítéletek tükrében. A játék és a drámapedagógia eszköztára a nyitottságot, a megfelelő ismereteken alapuló véleményformálást, a kellő odafigyelést kívánta elősegíteni, és hozzájárult ahhoz, hogy szituációk megélése útján váljanak érzékelhetővé a körülöttük zajló folyamatok.

A „Fekete-fehér” egy olyan foglalkozás, ahol ráébredhetnek a fiatalok, milyen óriási szerepe van az e területet érintő felelősségteljes gondolkodásnak.

A tervek szerint a program jövőre folytatódik.