Komoly célkitűzések, igényes és sokoldalú program, elkötelezett pedagógusok – talán ezek a legfontosabb összefoglaló ismérvei a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatott erkölcsi nevelésnek. A program igen népszerű a szülők körében, és az elsős beiskolázási tevékenység során is fontos szerepet játszik, ugyanis a Petőfi mellett döntő családok választásának sokszor ez az egyik fontos szempontja.

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola saját kidolgozású program szerint foglalkozik diákjai erkölcsi nevelésével, az illemtan oktatásának kérdéseivel. Az intézmény a 2023/2024. tanévben megosztotta jó gyakorlatát és eddigi tapasztalatait a Szegedi Tankerületi Központ által koordinált intézményközi online workshopok egyikén.

„Programunknak három fő pillére van: erkölcsi fogalmak megismertetése, a viselkedéskultúra témaköreinek feldolgozása, mentálhigiénés közösségfejlesztő játékok megvalósítása.” – mondta Winkler Andrea, az intézmény igazgatója.

Az első pillér során kiemelt feladatként fogalmazódik meg a társadalom által elvárt és helyesnek ítélt magatartásformák, erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. Cél, hogy a tanulók ismerjék és alkalmazzák az alapvető erkölcsi fogalmakat.

A megvalósítás a nevelési munkaközösség koordinálásával történik. A fogalmak kiválasztását előre egyeztetik, és gyakran igazítják  egy-egy aktuálisan jelentkező konkrét problémához.  A feldolgozás során különböző módszertani eszközöket alkalmaznak: szituációs gyakorlatok, mesék, beszélgetések.

A második pillér, a viselkedéskultúra szintén egy igen komplex területe a programnak.

„Bevezetésével az volt a célunk, hogy olyan ismeretekkel és készségekkel gazdagodjanak tanulóink, melyekkel a társadalomba való beilleszkedésüket, továbbtanulásukat, későbbi munkahelykeresésüket segíthetjük, valamint hozzájáruljunk ahhoz, hogy harmonikus társas kapcsolatokat tudjanak az új ismeretek segítségével kialakítani

A foglalkozások során nem csak a tanulók fejlődnek, a rendszeres készüléssel mi, pedagógusok is, és a tanulókon keresztül a szülőkre, a családokra is hatással lehetünk. Így ez az intézményi újítás, fejlesztés az iskolán túlmutató eredményeket fog hozni.” – vázolta a célokat igazgató asszony. A program alkalmazásának kiindulópontja: 9 hónap, 9 témakör.

A témák rendkívül szerteágazóak. Szerepel közöttük az üdvözlés, köszönés, megszólítás, viselkedés különböző helyszíneken és helyzetekben, a kulturált étkezés, öltözködés, ápoltság, tisztaság, tisztelettudó viselkedés felnőttekkel, társakkal, idősekkel, fiatalabbakkal, telefonhasználat egyedül és társaságban, internetes levelezés, közösségi oldalak böngészése, személyes kommunikáció (stílus, hangnem, vita, konfliktuskezelés), tolerancia, egymás elfogadása, másság, azonosság, empátia, kiközösítés, együttműködés.

 

 

Az osztályok felkészülnek az adott  témakörből, és az általuk kiválasztott módon (plakát, PPT, játékos feladatok, kvíz) dolgozzák fel azt, majd bemutatják egymásnak az elkészült produktumokat.

Az erkölcsi nevelés harmadik pillérének, a mentálhigiénés közösségfejlesztő játékoknak a megvalósítása szintén különböző lehetőségek, eszközök, résztvevők segítségével, de mindig az életkori sajátosságok figyelembevételével történik. Elmondható, hogy ma már egy játékbank kialakításánál tart az intézmény.

Az iskolában minden lehetőséget megragadnak az erkölcsi nevelés céljainak elérése érdekében, még a lépcsőfokokat is ennek szolgálatába állították.