Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban rendezett projektzáró sajtótájékoztatón jelentette be, hogy befejeződtek a Széchenyi 2020 program EFOP-4.1.3-17 konstrukció keretében az infrastrukturális fejlesztések, felújítási munkálatok és eszközbeszerzések a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Pósán László országgyűlési képviselő, a parlament kulturális bizottságának elnöke és Kalmár Péter az intézmény vezetője.

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban rendezett projektzáró sajtótájékoztatón jelentette be, hogy befejeződtek a Széchenyi 2020 program EFOP-4.1.3-17 konstrukció keretében az infrastrukturális fejlesztések, felújítási munkálatok és eszközbeszerzések a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Pósán László országgyűlési képviselő, a parlament kulturális bizottságának elnöke és Kalmár Péter az intézmény vezetője.


A pályázat a Debreceni Tankerületi Központ 15 intézményét érintette 743 785 814 Ft forrás felhasználásával, amely 7834 diák tanulási környezetének minőségi javulását eredményezte.


Ebből Debrecenben 11 intézmény vonatkozásában 580 433 106 Ft, a Nyíradonyi járás területén működő 4 iskolát érintően 163 352 708 Ft forrásfelhasználás történt. 


       


Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató kiemelte: A Debreceni Tankerület zászlajára gyermek van hímezve, ezért minden eszközt meg kell ragadni ahhoz – és ez lehet pénzeszköz, tárgyi eszköz vagy bármilyen más vonatkozású –, amely a minőségibb munkát teszi lehetővé, hogy nagyobb teljesítményt nyújtsanak a gyermekeink adott évfolyamon, adott területeken.


Dr. Pósán László országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Fontos, hogy mindenki lássa a közpénzek felhasználásának eredményét.  A diákok az iskolában szerzik meg az alapokat, amire később tudnak majd építkezni.  Most jó pályán van a város, jó pályán van Debrecen gazdasága, ezt úgy tudjuk fenntartani, ha az iskolarendszerünkben is tárgyi és szellemi oldalról minden feltételt hozzá tudnunk adni.


A megvalósult fejlesztések növelik a nevelő – oktató munka hatékonyságát. A minőségi, esztétikus környezet, a modern felszerelések a diákok és pedagógusok mindennapjait teszik kényelmesebbé, ezáltal várhatóan javulnak az iskolai eredmények, teljesítmények, tovább mérséklődnek a családi háttér és a teljesítmény összefüggései alapján létrejövő különbségek. A beruházástól várható a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás mértékének csökkenése, illetve erősödik az iskola minőségi, az esélyteremtésre orientálódó nevelő-oktató tevékenysége.