A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportudvarának korszerűsítése

2018 | 11 | 30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT 

                         Sajtóközlemény   

Megvalósult „A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportudvarának korszerűsítése” című projekt

 

2018.11.30.

 

A projekt keretében a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4174 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.szám alatti kültéri aszfalt sportpálya felújítása valósult meg.

 

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 20,000millió forint támogatásból a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az Erzsébet u. 1. szám alatti kültéri aszfalt sportpálya felújítása valósult meg.

 

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg.

 

A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportudvarának korszerűsítése

 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00356

Támogatás összege (Ft):

15 845 015

Összköltség (Ft): 15 845 015

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.01- 2018.11.30