Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Pávai Vajna Általános Iskolában

2018 | 10 | 31.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

                          Sajtóközlemény  

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Pávai Vajna Általános Iskolában” című projekt

 

2018.12.01.

 

A projekt keretében a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. szám alatti épület vizesblokkjának felújítása valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 46,115 millió forint támogatásból az alábbi tevékenységek valósultak meg a projekt keretében: eszközbeszerzés, az iskola vizesblokkjának felújítása, illetve szaniterek, szerelvények, burkolatok, valamint belső nyílászárók és elválasztó paravánfalak, cseréje történt meg Továbbá gépészeti, és elektromos rendszer felújítási munkák, vakolat és aljzat szerkezet javítása és vízszigetelés mellett új burkolatok, festés és glettelés történt a projekt keretében.

A megvalósult felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl, biztonságos és komfortos környezetet biztosítanak a tanulók és pedagógusok számára. A minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtették meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Pávai Vajna Általános Iskolában

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00349
Támogatás összege (Ft): 34 239 093
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.12.01