A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.
Elnyert támogatási összeg (Ft)
47 655 384NYÍRADONYI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM  ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

elINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00343 azonosítószámú projektJE.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatban az intézmény 4254 Nyíradony, Temesvári u. 26 alatti telephelyén valósulnak meg felújítási munkák.

A projekt célja és feladata egy inkluzív, befogadó intézmény létrehozása, ahová öröm járni, ahol jól érzik magukat a diákok és ahol megvannak a feltételek a minőségi oktatáshoz, neveléshez. A XXI. századi körülmények kialakítása hozzájárul az intézményi tanulói lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenéséhez.

A 47,65 millió forint európai uniós támogatás segítségével egy minőségi oktatáshoz szükséges méltányos környezet kerül kialakításra és a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával a felhívás céljaihoz illeszkedve a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége is megvalósul. Az esztétikus környezet, a rend, tisztaság, modern környezet jó hatással van a diákok és pedagógusok közérzetére, ezáltal mindenki  motiváltabbá válik, az iskolai eredmények, teljesítmények emelkednek.

A fejlesztés eredményeként a földszinti fiú és lánymosdók komplett felújítása, az aula és földszinti közlekedők (burkolatcsere, festés, lakkozás), az ebédlő, a bejárati kapu és bejárati lépcső felújítása történik meg. A tornaterem padlózata és a tornatermi öltözők is felújításra kerülnek, valamint taneszközbeszerzés keretében a termek jelentős része és az ebédlő új bútorzatot kap.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseS
zerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00343
Támogatás összege (Ft):
47 655 384
Összköltség (Ft): 47 655 384
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00343

Támogatás összege (Ft): 47 655 384

Összköltség (Ft): 47 655 384

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.