A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.

A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.
Elnyert támogatási összeg (Ft)
47 655 384

NYÍRADONYI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM  ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

elINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00343 azonosítószámú projektJE.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatban az intézmény 4254 Nyíradony, Temesvári u. 26 alatti telephelyén valósulnak meg felújítási munkák.

A projekt célja és feladata egy inkluzív, befogadó intézmény létrehozása, ahová öröm járni, ahol jól érzik magukat a diákok és ahol megvannak a feltételek a minőségi oktatáshoz, neveléshez. A XXI. századi körülmények kialakítása hozzájárul az intézményi tanulói lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenéséhez.

A 47,65 millió forint európai uniós támogatás segítségével egy minőségi oktatáshoz szükséges méltányos környezet kerül kialakításra és a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával a felhívás céljaihoz illeszkedve a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége is megvalósul. Az esztétikus környezet, a rend, tisztaság, modern környezet jó hatással van a diákok és pedagógusok közérzetére, ezáltal mindenki  motiváltabbá válik, az iskolai eredmények, teljesítmények emelkednek.

A fejlesztés eredményeként a földszinti fiú és lánymosdók komplett felújítása, az aula és földszinti közlekedők (burkolatcsere, festés, lakkozás), az ebédlő, a bejárati kapu és bejárati lépcső felújítása történik meg. A tornaterem padlózata és a tornatermi öltözők is felújításra kerülnek, valamint taneszközbeszerzés keretében a termek jelentős része és az ebédlő új bútorzatot kap.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseS
zerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00343
Támogatás összege (Ft):
47 655 384
Összköltség (Ft): 47 655 384
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00343

Támogatás összege (Ft): 47 655 384

Összköltség (Ft): 47 655 384

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.