A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Elnyert támogatási összeg (Ft)

57 437 795


KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

Elkezdődött a Debreceni Tankerületi Központ „A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00328 azonosítószámú projektje

A projekt keretében az intézmény 4288 Újléta, Magyar u. 22. alatti székhelyének felújítása és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

A projekt hosszú távú célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.


A pályázat közvetlen célcsoportja az intézmény tanulói, az iskolában tanító pedagógusok; közvetett célcsoport a szülők, partnerintézmények, Önkormányzat.


Az 57,43 millió forint európai uniós támogatás segítségével az iskola épülete és udvara kerül felújításra. A fejlesztés eredményeként padlófelújítás és –burkolás történik meg, a fejlesztő szoba kialakításához új falfelület építése szükséges. A burkolatok cseréjével a mosdókban, termekben, a tornateremben és kiszolgáló helyiségeiben egy modern méltányos környezet kerül kialakításra, amely elősegíti a mindennapos testnevelés biztosítását és az egészséges életmódra nevelést. A tantermi ajtócserékkel, a tetőfelújítással, a mosdók és ivóvízhálózat korszerűsítésével otthonos környezet alakul ki az intézményben, így a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása is megvalósul. Az elektromos hálózat rekonstrukciója és a gépészeti rendszer felújítása minden szempontból biztosságossá és korszerűvé teszi az épületet. Az iskola körüli térkő burkolat cseréje és a járdahibák kijavítása is megtörténik.

A beruházásnak köszönhetően az alapvető higiéniai körülmények biztosítása és a komfortos iskolai környezetet kialakítása valósul meg a tanulók és pedagógusok számára.


A tervezett eszközbeszerzés a hátrányok kompenzálásával az esélyegyenlőséget biztosító fejlesztő munkát, komplex személyiségfejlesztést, képességfejlesztést, szociális kompetenciák fejlesztését támogatja, egyéni, kiscsoportos és osztályszintű munkához szükséges felszerelésekkel, eszközökkel. 


Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése


Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00328

Támogatás összege (Ft): 57 437 795

Összköltség (Ft): 57 437 795

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2019.01.31.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00328

Támogatás összege (Ft): 53 866 515

Összköltség (Ft): 53 866 515

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2019.01.31.