A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése

Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése Elnyert támogatási összeg (Ft)
29 274 672


BAGAMÉR-KOKAD ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Debreceni Tankerületi Központ


Sajtóközlemény

Elkezdődött a Debreceni Tankerületi Központ „A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00323 azonosítószámú projektje.

A projekt a Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI 4286 Bagamér, Arany János utca 2. és Bagamér, Rákóczi utca 2. szám alatti feladatellátási helyein valósul meg.


A pályázat célja, hogy a 29,27 millió európai uniós támogatás felhasználásával olyan funkcionális környezet alakuljon ki, amely egyrészt a tanulók komfortérzetét javítja, így hatással van a tanulási motiváció alakulására, másrészt a nevelés-oktatás eszközrendszerének bővítésével támogatja a NAT műveltségtartamának hatékonyabb elsajátítását, ezzel megalapozva az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. Hatása a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás mértékének csökkentésében realizálható, ami egybeesik az Európa 2020 Stratégia és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program dekralált céljaival. A fejlesztések révén mérséklődnek az esélyegyenlőségben mutatkozó különbségek. A projekt egyik fontos alapelve a helyi, megyei szintű specifikumok figyelembe vétele, ezért eredményei a térségi hátrányok csökkentéséhez is hozzájárulnak.


Az infrastrukturális fejlesztés az iskola épületét és udvarát érinti. A beruházásnak köszönhetően a Bagamér-Kokad Általános Iskolában az Arany J. utcai székhelyen a tantermek és folyosói falak burkolatának cseréje, a vizesblokk felújítása, festés és a tornateremi biztonsági háló kialakítása történik meg. Ezen kívül az oktatás számára fontos eszközök kerülnek beszerzésre, melyek biztosítják a minőségi oktatáshoz való hozzáférést. A Rákóczi utcán a sportpálya korszerűsítése valósul meg, gumiburkolat készül, valamint korszerű játszótér és kondipark épül. A projekt megvalósítása élhetőbb és funkcionálisan jobban hasznosítható nevelési-oktatási környezetet biztosít a Bagamérban élő családok számára.


Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00323
Támogatás összege (Ft): 29 274 672
Összköltség (Ft):
29 274 672
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00323

Támogatás összege (Ft): 26 660 823

Összköltség (Ft): 26 660 823

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.12.20.