A Gönczy Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Gönczy Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00320 azonosítószámú projektJE.

A projektben a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen Rózsavölgy utca 23. szám alatti feladatellátási helye érintett, ahol élettér iskolai közösségi tér kerül kialakításra, valamint ehhez kapcsolódó felújítás és eszközbeszerzés valósul meg.

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 1-8 évfolyamos az alapműveltséget kialakító, komplex fejlesztést végző intézmény. Az iskola szakmai programjában kiemelt nevelési-oktatási elem a természettudományos emelt óraszámú képzés, a környezettudatos nevelés-oktatás, a gyakorlati életre nevelés, a pénzügyi-gazdasági ismeretek alapozása.

A projekt célcsoportja a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola tanulói és az intézmény pedagógusai. A pályázattal érintett feladatellátási helyen az 1-2. osztályos tanulók nappali rendszerű képzése folyik, valamint a felső tagozat technika-életvitel és gyakorlat iskolakerti foglalkozásai, természettudományos programok, megfigyelések zajlanak.
A projekt célja, hogy az infrastrukturális feltételek megteremtésével növelje az iskola eredményességét, minőségi oktatás biztosításával. Kapcsolódó részcél, hogy az egész napos iskola, gyakorlati életre nevelés tematikus programjának megvalósításához hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet – közösségi tér, iskolakert kerüljön kialakításra. Ezáltal a komplex tehetséggondozó programok megvalósítását színvonalas infrastrukturális feltétel- és eszközrendszer segíti majd.

A 23,54 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával létrejövő fejlesztés a kor színvonalának megfelelő iskolakert, közösségi kert-tér, és az intézményi egész napos iskola keretében megvalósuló tevékenységeket szolgálja.
A beruházás eredményeként a kiszolgáló épület felújítása, a tető cserépfedés igazítása, az ereszdeszkázat és csatornázat cseréje történik meg. A fa nyílászárók cseréjével, a beltéri és kültéri festéssel, az elektromos hálózat, gépészeti rendszer szükséges kialakításával valamint a szikkasztó árok és gödörrendszer kiépítésével a szabadtéri programok megvalósításához harmonikus környezet kerül kialakításra.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Gönczy Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00320
Támogatás összege (Ft): 23 545 583
Összköltség (Ft): 23 545 583
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Gönczy Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00320

Támogatás összege (Ft): 23 319 327

Összköltség (Ft): 23 319 327

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.