A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése


KÓS KÁROLY MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Debreceni Tankerületi Központ


SAJTÓKÖZLEMÉNY


elindult a Debreceni Tankerületi Központ „A KÓS KÁROLY MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00243 azonosítószámú projektje.

Jelen projekt keretében az intézmény 4032 Debrecen, Hollós u. 3. szám alatti székhelyének felújítása és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg 54,27 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 
Az iskola Pedagógiai Programja alapján a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium alapelve és célja, olyan tanulói képességek, készségek kialakítása, amelyek alkalmazásával a tanítványok felismerik egyéni adottságaikat, és olyan kulcskompetenciákhoz jutnak, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való alkalmazkodásukhoz, mert csak így teremtheti meg az intézmény esélyeiket a munkaerőpiacon való aktív foglalkoztatottságukra.
A projekt célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér biztosításával az intézmény is hozzájáruljon a lemorzsolódás csökkentéséhez, közvetve pedig a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának visszaszorításához. A rendelet mellékletében meghatározott kötelező helyiségek felújításával, és a meglévő eszközök korszerűbbre történő cseréjével valósíthatóak meg a minőségi oktatás feltételei.
A projekt megvalósulása révén lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók komfortosabb körülmények között élhessenek, beiskolázáskor, városi és kistérségi szinten is vonzóbb lehessen az iskola. A fejlesztés kapcsán a tevékenységek megfelelő helyiségekben történnek, a tanulók ideálisabb, egészségesebb és környezettudatosabb körülmények között élhetik meg iskolás éveiket. A javuló feltételek révén erősödik a gyermekek iskolához való érzelmi kötődése, motiváltsága az iskolai munkában így az eredményesség is növekszik. Az esélyegyenlőség megvalósulásához fontos feltétel, hogy jól felszerelt a pedagógiai feladatokhoz megfelelően kialakított iskolában tanuljanak a diákok.
A projektben sor kerül az informatikai terem felújítására (falburkolat, padlóburkolat csere), a kerítésrendszer felújítására és a tetőszigetelésre.
A projekt megvalósítását követően a diákok fejlettebb oktatási környezetben, korszerűbb eszközökkel dolgozhatnak, ezáltal pozitív tanulási eredmények várhatók. A pedagógusok fejlettebb munkakörnyezete hatékonyabb munkavégzést generál.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00243
Támogatás összege (Ft): 54 273 912
Összköltség (Ft): 54 273 912
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2019.01.31.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00243

Támogatás összege (Ft): 52 622 911

Összköltség (Ft): 52 622 911

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2019.01.31.