A Bolyai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése


DEBRECENI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDÖTT a Debreceni Tankerületi Központ „A Bolyai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00233 azonosítószámú projektJE.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatban az intézmény 4032 Debrecen, Bolyai utca 29. alatti székhelyén valósulnak meg felújítási munkák.

A projekt hosszú távú célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával emelje az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségét, ezzel biztosítsa a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, fokozza az intézmény eredményességét. A feltételek javulása, az épület energetikai korszerűsítése, a külső nyílászárók cseréje, a tornaterem teljes körű felújítása a tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az intézménybe járó tanulók lemorzsolódásának megakadályozásához, gyermekek a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányainak kompenzálásához.
A projekt közvetlen, rövid távú célja hogy méltányos és korszerű infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben. A projekt céljai illeszkednek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azzal, hogy komfortosabb körülmények biztosításával támogatja az intézmény eredményességének javulását, fokozza az inkluzív oktatást, emeli a szolgáltatások színvonalát, a biztonságos korszerű neveléshez való hozzáférést. A projekt közvetlen célcsoportja az intézmény tanulói, dolgozói, közvetett célcsoportja a szülők, partnerek, a lakókörnyezetben élő emberek, Debrecen Város Önkormányzata.
A fejlesztés eredményeként az iskola homlokzati nyílászáróinak, külső ajtóinak fokozott hőszigetelésű és légzárású műanyag szerkezetű cseréje, ablakkávák vakolatának javítása, valamint a tornaterem padlószerkezetének sportpadlóra való cseréje, felfestése, falainak festése valósul meg. A 39 éves intézmény energetikai felújítása, korszerűsítése a hatékony nevelés-oktatás megvalósításához szükséges esztétikus, korszerű infrastrukturális környezet kialakítását biztosítja, segíti a sportolási feltételek javítását.

A 140,77 millió forint európai uniós támogatás segítségével a beruházási munkálatok elvégzése után az intézmény alkalmassá válik arra, hogy fokozza a tanulók motivációját, a pedagógiai munka eredményességét, hatékonyságát, csökkentse a lemorzsolódást, illetve egyenlő esélyt nyújtson a különböző szociokulturális környezetből érkező tanulók számára.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Bolyai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00233
Támogatás összege (Ft):
140 775 329
Összköltség (Ft):
140 775 329
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Bolyai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00233

Támogatás összege (Ft): 132 155 037

Összköltség (Ft): 132 155 037

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.