A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése


21 | 06 | 10

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT „A VÁMOSPÉRCSI MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ, EFOP-4.1.2-17-2017-00054 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTJE.

 

Megújult a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A projekt eredményeként olyan korszerű iskola jött létre, melynek új funkciói lehetővé teszik a hatékony és minőségi oktatást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.


A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába jelenleg 439 fő általános iskolai és 162 fő művészeti iskolai tanuló jár. A település egyetlen általános iskolájaként biztosítja minden körzeten belüli iskolaérett tanköteles gyermek felvételét, a tanulók egyéni fejlődési üteméhez igazodó, a képességeiknek megfelelő fejlesztő nevelését-oktatását. Az intézmény két telephelyen folytatja munkáját. A Nagy u. 4. sz. alatt az első és második évfolyam, az Iskola utca 1 sz. alatti épületben a 3-8. évfolyam tanul. Az épületek állaga nem volt megfelelő, folyamatos javítást, karbantartást igényeltek.

A felújításnak köszönhetően új tantermeket és szaktantermeket alakítottunk ki, ilyen módon biztosítani tudjuk az értékközvetítő és a minőségi oktatás infrastrukturális feltételeit. Egy felvonó építésével akadálymentesítettük a Nagy u. 4. szám alatti épületet. A tantermek korszerűsítéséhez jelentős mértékű eszközbeszerzés társult, amely lehetővé tette az elavult informatikai eszközök cseréjét és az új nyelvi labor, művészeti terem, tankonyha és természettudományi szaktermek kialakítását is.

Az épületek mellett az iskolaudvart is teljesen megújítottuk, és egy bemutatókerttel bővítettük. Ennek segítségével egy igazi közösségi tér jött létre, mely a tanórákon túl szolgálja a tehetséggondozást, az egész napos iskola igényeit is.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
Támogatás összege (Ft): 487 094 294 (100%)
Összköltség (Ft): 487 094 294
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.12.01. – 2021.06.30.


18 | 10 | 11

Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Tankerületi Központ


Sajtóközlemény

elkezdődött a Debreceni Tankerületi Központ „A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése” című, EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosítószámú projektje.

 

A projekt célja a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészi Iskola felújítása, mely beruházás során a pályázati felhívásnak megfelelően, a hátrányos helyzetű, stagnáló népességű településen olyan korszerű köznevelési intézmény kerül kialakításra, melynek új funkciói lehetővé teszik a hatékony és minőségi oktatást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vámospércs város egyetlen iskolája. Biztosítja minden körzeten belüli tanköteles gyermek felvételét, a tanulók egyéni fejlődési üteméhez igazodó, a képességeiknek megfelelő fejlesztő nevelést-oktatást. Az intézmény két telephelyen folytatja munkáját. A Nagy u. 4. sz. alatt az 1. és 2. évfolyam, az Iskola utca 1 sz. alatti épületben a 3 -8. évfolyam került elhelyezésre. Az épületek állaga nem megfelelő, folyamatos javítást, karbantartás igényelnek.

Az értékközvetítő, minőségi oktatás eléréséhez az iskolának megfelelő infrastrukturális háttérrel fog rendelkezni a pályázat megvalósulása kapcsán.

A 428,92 millió forint európai uniós támogatás segítségével új tantermi és szaktantermi egységek kerülnek kialakításra, melyek képesek az új képzési lehetőségek biztosítására. A tantermek korszerűsítése mellett jelentős mértékű eszközbeszerzés valósul meg, amely lehető teszi az elavult informatikai eszközök cseréje mellett új nyelvi labor, művészeti terem, tankonyha és természettudományi szakterem kialakítását is.

Az épületek mellett az iskolaudvar is megújul. Az udvar átalakításának célja a jelenlegi tantervi követelményeknek megfelelő iskolakert kialakítása, mely a tanórákon túl szolgálja a tehetséggondozás, az egész napos iskola igényeit, alkalmas a megújult módszertan alkalmazására, tudásmegosztásra.

 

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

 

Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

Támogatás összege (Ft): 428 927 618

Összköltség (Ft): 428 927 618

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.12.01- 2019.11.30


------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

Támogatás összege (Ft): 479 272 848

Összköltség (Ft): 479 272 848

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.12.01- 2021.11.30.