JÚNIUS 3. ÉS 4. HETÉBEN ZAJLANAK A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁBORI PROGRAMJAI.

2021 01 25
Debreceni Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
JÚNIUS 3. ÉS 4. HETÉBEN ZAJLANAK A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁBORI PROGRAMJAI.

 

A Debreceni Tankerületi Központ 26 általános iskola, 1829 tanulójának és 178 pedagógusának szervez napközis és bentlakásos tábori programokat 2021 nyarán az EFOP-3.3.5-19-2020-00020 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „Csodaszarvas 2020 program a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben.” című projektben.

A tematikus táborokban a diákok 7-féle témamodul programjain vehetnek részt, melyek gyakorlatilag minden tantárgyhoz illeszkednek, így teljesen lefedik az iskolai tanórákhoz történő kapcsolódási lehetőségeket. Az informális és nem formális tematikák összeállításában figyelembe vesszük a korosztályi különbségeket, az adott korosztály érdeklődését, a programok iránti motivációját valamint a résztvevők élethelyzetét. A tábori program összeállításában, kialakításában olyan területekre is koncentrálunk, amelyek a tanulmányi időszakban nehezebben szervezhetők meg játékos formában, és a gyermekek számára – de a pedagógusok számára is – izgalmas, hasznos, játékos tevékenységeket eredményeznek, így válhat a nyári táborozás élménypedagógiai programmá, ami a tanuláshoz való attitűdöket pozitív irányban befolyásolhatják. A tanuláshoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítása nagymértékben elősegíti a korai iskolaelhagyások számának csökkenését, a lemorzsolódás lassulását. A tematikus programok segítségével megvalósul a heterogén tanulói közösségépítés, az inkluzív nevelés, a szociális kompetenciák és az alapkészségek, képességek fejlesztése. A tanulási folyamatok hatékonyságának, eredményességének növelése a sikerélmény megélése kiemelkedően fontos a tanulók, kifejezetten a HH, HHH, BTMN és SNI gyerekek részére. 

A projektben sor kerül a pedagógusok, kísérőtanárok intenzív bevonására, módszertani felkészítésére, képzésére.

A projektben együttműködő partnerként a szakmai kísérleti programok, tematikák kidolgozásban és a minőségbiztosításban az Oktatási Hivatal vesz részt. 

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: Csodaszarvas 2020 program a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben.

Szerződés száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00020

Támogatás összege (Ft): 90 000 000 Ft

Összköltség (Ft): 90 000 000 Ft

A projekt megvalósítás időtartama: 2021.05.01.-2021.09.30

A pályázatba bevont intézmények:

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézménye

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Bolyai János Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kiss Zoltán Általános Iskola

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola

Szoboszlói Úti Általános Iskola

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

Debreceni Hatvani István Általános Iskola

Epreskerti Általános Iskola

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola

Nyírmártonfalvai Általános Iskola

Debreceni Bocskai István Általános Iskola

Ibolya Utcai Általános Iskola

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

Lilla Téri Általános Iskola

Álmosdi Bocskai István Általános Iskola

Bagaméri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

Ábrányi Emil Általános Iskola

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Csapókerti Általános Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: Csodaszarvas 2020 program a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben
Szerződés száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00020
Támogatás összege (Ft): 90 000 000
Összköltség (Ft): 90 000 000
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2021.05.01.-2021.09.30.