Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.5-17-2017-00044


Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

Kedvezményezett neve Salgótarjáni Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.3.5-17-2017-00044
Projekt címe A NAT elvárásaihoz illeszkedő tematikus programok megvalósítása a közösségi és élményalapú tanulás módszertani továbbfejlesztése, a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében.
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása A Salgótarjáni Tankerületi Központ „A NAT elvárásaihoz illeszkedő tematikus programok megvalósítása a közösségi és élményalapú tanulás módszertani továbbfejlesztése, a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében” című projektje megvalósítására közel 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak. Középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.
A projekt megvalósításának kezdete 2018. február 0 1
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019. július 31.
Támogatás összege 144 949 040 Ft